ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Szkoły dla których organem prowadzącym jest gmina

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zespół Szkół w Stegnie
ul. Powstańców Warszawy 2, 82-103 Stegna

Szkoła: tel./fax.: 55 247 82 50 / Przedszkole: tel. 055 247 84 56
dyrektor: Renata Cichosz; wicedyrektor: Katarzyna Deka
; www.zsstegna.republika.pl
sekretarz szkoły - Grażyna Tomala
 
Zespół Szkół w Tujsku
Tujsk 55, 82-103 Stegna

tel./fax.: 55 247 86 95
dyrektor: Dariusz Danecki; wicedyrektor: Dariusz Różycki
; www.zstujsk.republika.pl
sekretarz szkoły - Renata Ligman
 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy
ul. Wierzbowa 7, 82-103 Drewnica

tel./fax.: 55 247 17 20
dyrektor: Bożena Kowitz; wicedyrektor: Marta Prusiecka
; www.zspdrewnica.eu
sekretarz szkoły - Agnieszka Makowska
 
Szkoła Podstawowa im. Na bursztynowym Szlaku w Mikoszewie
ul. Gdańska 29, 82-103 Mikoszewo

tel./fax.: 055 247 88 16
dyrektor: Katarzyna Janowska
; www.gimmik.eu
sekretarz szkoły - Izabela Kamińska
 
Szkoła Podstawowa w Jantarze
ul. Rybacka 66b, 82-103 Jantar

tel./fax.: 55 247 79 04
dyrektor: Joanna Stachowska
; www.spjantar.szkolnastrona.pl
sekretarz szkoły - Paulina Stypuła
 
Żłobek "Miś Uszatek"
ul. Bursztynowa 1, 82-103 Stegna

Szkoła: tel./fax.: 55 247 82 50 / Przedszkole: tel. 055 247 84 56 / Żłobek: tel. 055 247 84 56
dyrektor: Renata Cichosz;
; www.zsstegna.republika.pl