ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Nr aktu prawnego
XVIII/180/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 276/1 i nr 277/1 położonych w miejscowości Stegna przeznaczonych pod poszerzenie dróg gminnych - ul. Kwiatowej i ul. Jagiełły.
Nr aktu prawnego
XVIII/179/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna"
Nr aktu prawnego
XVIII/178/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stegna na lata 2020-2022
Nr aktu prawnego
XVIII/177/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stegna w zakresie wydatkowania środków związanych z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
XVIII/176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stegna w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na wniosek społeczności Sołectwa Jantar z dnia 30 września 2019 r.
Nr aktu prawnego
XVIII/175/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-08-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XVII/174/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi na działalność Zastępcy Wójta Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XVI/173/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVI/172/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego”.
Nr aktu prawnego
XVI/171/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji