ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XI/115/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Nr aktu prawnego
XI/114/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.”
Nr aktu prawnego
XI/113/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały NR IX/95/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 3 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”.
Nr aktu prawnego
XI/112/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Nr aktu prawnego
XI/111/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/446/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stegna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XI/110/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr VI/62/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XI/109/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XI/108/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia zasad w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
XI/107/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 199/30, 199/31 obręb Stegna
Nr aktu prawnego
XI/106/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji