ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
Nr aktu prawnego
X/105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019.
Nr aktu prawnego
X/104/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposoby i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania
Nr aktu prawnego
X/103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2020r.
Nr aktu prawnego
X/102/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych
Nr aktu prawnego
X/101/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
X/100/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-10-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
Nr aktu prawnego
IX/99/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-10-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019.
Nr aktu prawnego
IX/98/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-10-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zryczałtowanej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie gminy Stegna
Nr aktu prawnego
IX/97/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-10-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród i stypendiów Wójta Gminy Stegna dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Stegna w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Nr aktu prawnego
IX/96/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji