ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
XIV/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego”.
Nr aktu prawnego
XIV/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna.
Nr aktu prawnego
XIV/148/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XIV/147/2020 RADY GMINY STEGNA z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych udzielanych przez Gminę Stegna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
Nr aktu prawnego
XIV/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/102/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 24 października 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2020r.
Nr aktu prawnego
XIV/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żuławki
Nr aktu prawnego
XIV/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działek nr 1595/6, 1595/7 i 1595/8 położonych w miejscowości Stegna w drodze bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
XIV/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XIV/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Stegna na lata 2020 – 2025
Nr aktu prawnego
XIV/141/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji