ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-10-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”
Nr aktu prawnego
IX/95/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-10-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stegna
Nr aktu prawnego
IX/94/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-10-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych prze Gminę Stegna.
Nr aktu prawnego
IX/93/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-10-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przemysław II
Nr aktu prawnego
IX/92/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-10-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Chełmek-Osada
Nr aktu prawnego
IX/91/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-10-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu umowy dzierżawy nieruchomości, mieszczącej się w budynku usadowionym na działce nr 203/1 położonej w miejscowości Stegna
Nr aktu prawnego
IX/90/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-10-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku
Nr aktu prawnego
IX/89/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
Nr aktu prawnego
VIII/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019.
Nr aktu prawnego
VIII/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
VIII/86/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji