ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/446/2014 z dnia 18 września 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Stegna oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Nr aktu prawnego
XI/110/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr VI/62/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XI/109/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XI/108/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia zasad w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
XI/107/2019
Status
Zmieniony
Lp: 85
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 199/30, 199/31 obręb Stegna
Nr aktu prawnego
XI/106/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
Nr aktu prawnego
X/105/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019.
Nr aktu prawnego
X/104/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposoby i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanymi, dokonywania w nich zmian i ich zatwierdzania
Nr aktu prawnego
X/103/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2020r.
Nr aktu prawnego
X/102/2019
Status
Zmieniony
Lp: 90
Data podjęcia
2019-10-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Mierzei i Żuław Wiślanych
Nr aktu prawnego
X/101/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji