ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-07-05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032 VIII/88/2019 Obowiązujący
2 2019-07-05 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019. VIII/87/2019 Obowiązujący
3 2019-07-05 Uchwała w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku długoterminowego kredytu VIII/86/2019 Obowiązujący
4 2019-07-05 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Stegna do realizacji projektu i wniesienia wkładu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 3 – Edukacja, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna VIII/85/2019 Obowiązujący
5 2019-07-05 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 60 położona w miejscowości Izbiska VIII/84/2019 Obowiązujący
6 2019-07-05 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 31/1 położona w miejscowości Junoszyno VIII/83/2019 Obowiązujący
7 2019-07-05 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 134/5, położona w miejscowości Rybina VIII/82/2019 Obowiązujący
8 2019-07-05 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki nr 208/45 położonej w miejscowości Wiśniówka obr. Bronowo VIII/81/2019 Obowiązujący
9 2019-06-14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości lokalowej, mieszczącej się w budynku usadowionym na działce nr 203/1 położonej w miejscowości Stegna VII/80/2019 Obowiązujący
10 2019-06-14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032 VII/79/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu