ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XIII/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIII/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
Nr aktu prawnego
XIII/133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stegna, w roku szkolnym 2019/2020.
Nr aktu prawnego
XIII/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XIII/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XIII/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji o ustalenie przyczyny blokującej możliwość podłączenia działek do sieci wodociągowej w miejscowości Tujsk
Nr aktu prawnego
XIII/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIII/128/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XII/127/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XII/126/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji