ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-04-18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032 VI/66/2019 Obowiązujący
2 2019-04-18 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019. VI/65/2019 Obowiązujący
3 2019-04-18 Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rzeki Szkarpawy i Tugi VI/64/2019 Obowiązujący
4 2019-04-18 Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi VI/63/2019 Obowiązujący
5 2019-04-18 Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych VI/62/2019 Obowiązujący
6 2019-04-18 Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze VI/61/2019 Obowiązujący
7 2019-04-18 Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stegna oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku VI/60/2019 Obowiązujący
8 2019-04-18 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 194/15, 194/16 w miejscowości Mikoszewo VI/59/2019 Obowiązujący
9 2019-03-18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032 V/58/2019 Obowiązujący
10 2019-03-18 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019 V/57/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu