ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032 V/58/2019 Obowiązujący
2 2019-03-18 Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019 V/57/2019 Obowiązujący
3 2019-03-18 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej na odcinku Prawy Brzeg Wisły –Stegna Sztutowo, Stegna – Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański Cmentarz – Nowy Dwór Gdański” V/56/2019 Obowiązujący
4 2019-03-18 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Pętli Żuławskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu i postawienie Spółki w stan likwidacji V/55/2019 Obowiązujący
5 2019-03-18 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/378/2018 z dnia 17 października 2018r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2019 r. V/54/2019 Obowiązujący
6 2019-03-18 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi V/53/2019 Obowiązujący
7 2019-03-18 Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna V/52/2019 Obowiązujący
8 2019-03-18 Uchwała w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na 2019 rok V/51/2019 Obowiązujący
9 2019-03-18 Uchwała w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego V/50/2019 Obowiązujący
10 2019-03-18 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 136/1, 136/2 w miejscowości Jantar V/49/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu