ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
Nr aktu prawnego
VIII/88/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019.
Nr aktu prawnego
VIII/87/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia w 2019 roku długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
VIII/86/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Stegna do realizacji projektu i wniesienia wkładu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 3 – Edukacja, Działanie 03.01. Edukacja przedszkolna
Nr aktu prawnego
VIII/85/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 60 położona w miejscowości Izbiska
Nr aktu prawnego
VIII/84/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 31/1 położona w miejscowości Junoszyno
Nr aktu prawnego
VIII/83/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działka nr 134/5, położona w miejscowości Rybina
Nr aktu prawnego
VIII/82/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny działki nr 208/45 położonej w miejscowości Wiśniówka obr. Bronowo
Nr aktu prawnego
VIII/81/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-06-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości lokalowej, mieszczącej się w budynku usadowionym na działce nr 203/1 położonej w miejscowości Stegna
Nr aktu prawnego
VII/80/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-06-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr III/36/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2019-2032
Nr aktu prawnego
VII/79/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji