ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2015-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:30:46 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe Wójt Gminy w Stegnie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania polegającego na: "Pielęgnacja i wycinka drzew wraz z frezowaniem pni na terenie gminy Stegna w 2016 r"
(widoczna od 2015-11-20 00:00:00)
Artur Kozłowski

Zmiany z dnia: 2015-11-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:57:48 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działki nr 816/11, obręb Stegna, w celu zasilenia planowanego budynku gospodarczego na terenie działki nr 816/5 w miejscowości Stegna
(widoczna od 2015-11-19 00:00:00)
Artur Kozłowski
14:54:38 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN – 15 kV, słupowej stacji transformatorowej, linii kablowej nn-0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych i słupów SN i nn w celu zasilania działek budowlanych. Lokalizacja planowanej inwestycji na teren działek: - obręb Jantar, gmina Stegna – działka nr 608/2, 610, 314, 506/3, 510, 511, - obręb Junoszyno, gmina Stegna – działka nr 245, 186, 223/18, 223/17, 223/16, 223/19, 223/20, 222, 223/15, 223/11, 223/12, 223/13, 223/7, 223/8, 223/9.
(widoczna od 2015-11-19 00:00:00)
Artur Kozłowski
14:43:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej przebiegającej przez teren działek nr 99, 1579, 217/9, 217/6, 217/4, 1522 i 1526 w rejonie ul. Powstańców Warszawy w Stegnie
(widoczna od 2015-11-19 00:00:00)
Artur Kozłowski
08:30:16 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonanie sześciu zbiorników LPG o pojemności 4,85 m3 każdy związanego z wykonaniem hali magazynowej na zboże wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 218/100, obręb 0018 Tujsk we wsi Nowotna, gmina Stegna.
(widoczna od 2015-11-19 00:00:00)
Artur Kozłowski

Zmiany z dnia: 2015-11-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:50:39 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie świadczenie prac w budynkach Ośrodka Zdrowia w Stegnie przy ul. Wojska Polskiego 12, Urzędu Gminy w Stegnie przy ul. Gdańskiej 34 oraz budynku OSP w Stegnie przy ul. Gdańska 7 Adam Jędruszczak
07:49:42 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Adam Jędruszczak
07:49:42 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Świadczenie usług kominiarskich Adam Jędruszczak

Zmiany z dnia: 2015-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:29:47 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej.
(widoczna od 2015-11-17 00:00:00)
Artur Kozłowski

Zmiany z dnia: 2015-11-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:02:30 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 202/2015 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie projektu uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Beata Burliga

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony