ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-12-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:09:55 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STEGNA o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV przebiegającej przez teren działek nr 79/9, 79/4 i 256 położonych w miejscowości Stegna Adam Wojciech Ruciński
16:09:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STEGNA o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej kablowej sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV przebiegającej przez teren działek nr 79/9, 79/4 i 256 położonych w miejscowości Stegna Adam Wojciech Ruciński
13:30:03 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o przekazaniu skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2020 r. znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.15, uchylające postanowienie z dnia 27.06.2014 znak : WOO.4210.7.2014.ADS.37,dla przedsięwzięcia Adam Wojciech Ruciński
13:29:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o przekazaniu skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.08.2020 r. znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.246.2019.EW.15, uchylające postanowienie z dnia 27.06.2014 znak : WOO.4210.7.2014.ADS.37,dla przedsięwzięcia Adam Wojciech Ruciński
13:17:12 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 216/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 2 grudnia 2020 r. sprawie określenia kategorii lokali mieszkaniowych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Stegna Małgorzata Furman
13:17:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 216/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 2 grudnia 2020 r. sprawie określenia kategorii lokali mieszkaniowych wchodzących w skład Mieszkaniowego Zasobu Gminy Stegna Małgorzata Furman
13:15:19 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 215/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej, działki nr 770/1 położonej w miejscowości Stegna, stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia . Małgorzata Furman
13:15:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 215/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowej, działki nr 770/1 położonej w miejscowości Stegna, stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do bezpłatnego użyczenia . Małgorzata Furman
13:14:23 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 214/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 699/3 w Stegnie obr. Stegna stanowiącej własność Gminy Stegna. Małgorzata Furman
13:14:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 214/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 699/3 w Stegnie obr. Stegna stanowiącej własność Gminy Stegna. Małgorzata Furman

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony