ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2016-01-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:59:29 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wszczęciu postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii odgałęźnej od istniejącego słupa nr 107 do projektowanej szafki kablowo-pomiarowej ZKP oraz przebudowie dwóch przyłączy kablowych (przełożenie ze słupa nr 107 do projektowanej szafki kablowo-pomiarowej ZKP) na terenie działki nr 88, obręb Żuławki, gmina Stegna, (w poboczu drogi powiatowej nr 2328G) w celu zasilania budynku jednorodzinnego (w trakcie budowy) usytuowanego na terenie działki nr 189/10 w Żuławkach, gm. Stegna.
(widoczna od 2016-01-20 00:00:00 do 2016-02-24 00:00:00)
Artur Kozłowski
11:26:17 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna ws. zgłaszania kandydatur do prac w Komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i wypoczynku dzieci i młodzieży. Rafał Tokarski

Zmiany z dnia: 2016-01-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:34:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wójt Gminy Stegna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i wypoczynku dzieci i młodzieży pn. Rafał Tokarski
09:29:59 Edycja elementu informacja Wójt Gminy Stegna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i wypoczynku dzieci i młodzieży pn.
(widoczna od 2016-01-14 09:00:00)
Rafał Tokarski
09:28:05 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Stegna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i wypoczynku dzieci i młodzieży pn.
(widoczna od 2016-01-14 09:00:00)
Rafał Tokarski
09:27:44 Deaktywacja elementu informacja Wójt Gminy Stegna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i wypoczynku dzieci i młodzieży pn.
(widoczna od 2016-01-14 10:00:00)
Rafał Tokarski
09:25:16 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Stegna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie wspierania, upowszechniania kultury fizycznej i wypoczynku dzieci i młodzieży pn.
(widoczna od 2016-01-14 10:00:00)
Rafał Tokarski

Zmiany z dnia: 2016-01-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:02:26 Upublicznienie elementu informacja Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji w 2015r. Michał Jarosz
14:00:17 Upublicznienie elementu informacja Wykaz dotacji udzielonych innym jst za 2015r Michał Jarosz
13:42:51 Upublicznienie elementu informacja Roczna informacja o otrzymanych środkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA za 2015r. Michał Jarosz

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu