ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:04:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 205/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla Urzędu Gminy w Stegnie. Małgorzata Furman
10:03:44 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 204/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, ustalenia zasad pracy Komisji. Małgorzata Furman
10:02:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 204/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego, ustalenia zasad pracy Komisji. Małgorzata Furman

Zmiany z dnia: 2020-11-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:05:33 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 156/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r. Adam Wojciech Ruciński
10:05:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 156/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r. Adam Wojciech Ruciński
10:01:56 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 120/g276/B/II/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2020 r.w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stegna informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku Adam Wojciech Ruciński
10:01:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr 120/g276/B/II/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2020 r.w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Stegna informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku Adam Wojciech Ruciński
09:59:31 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 12 marca 2020 r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r. Adam Wojciech Ruciński
09:59:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 12 marca 2020 r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r. Adam Wojciech Ruciński
09:44:53 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 029/g276/R/II/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 marca 2020 r.w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Adam Wojciech Ruciński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony