ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 25563
Obwieszczenia 29942
Zarządzenia Wójta 104135
Rada Gminy 9225
Skład Rady 1583
2014 - 2018 2545
Przewodniczący Rady 1392
Dyżur 522
Sesje Rady 1792
Zawiadomienia 12342
Protokoły 10224
Komisje Rady 821
Wspólne posiedzenia 528
Kadencja 2014 - 2018 1020
Zawiadomienia 1656
Protokoły 1626
Komisja rewizyjna 569
Skład osobowy 1033
Posiedzenia 4252
2015 1954
2016 118
2017 549
Plany pracy 1540
Protokoły z kontroli 156
2015 1987
2016 1619
2017 913
Komisja ds. Społecznych 521
Skład osobowy 1048
Posiedzenia 2768
2015 3369
2016 1470
2017 1082
Plany pracy 1360
Komisja ds. Budżetu 549
Skład osobowy 973
Posiedzenia 2348
2015 1969
2016 876
2017 573
Plany pracy 1438
Interpelacje, wnioski Radnych oraz treść udzielonych odpowiedzi 907
ROK 2015 8007
ROK 2016 4898
ROK 2017 1409
Wykaz włodarzy Gminy Stegna 816
Urząd 5355
Regulamin Organizacyjny Urzędu 1738
Skład Władz Gminy 1770
Dane Teleadresowe 3353
Referaty i telefony 40080
Jednostki pomocnicze 12910
Zebrania wiejskie 10033
Jednostki organizacyjne 524
Szkoły 28435
GOK 447
konkursy 463
GOPS 434
konkursy 436
Ogłoszenia 86546
Zamówienia publiczne 32135
Aktualne 40545
W toku 17904
Wyniki 20733
Archiwalne 14890
Wyniki innych postępowań 16034
Zamówienia do 30 000 Euro 49309
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1001
Ogłoszenia o pracy 16801
Aktualne 6465
W toku 8065
Wyniki 20518
Kontrola zarządcza 273
Oświadczenia Wójta o stanie kontroli zarządczej 400
Oświadczenie kierowników jednostek o stanie kontroli zarządczej 286
Procedury kontroli zarządzcej 339
Protokoły kontrolne 2087
Budżet i majątek 6480
2015 6557
2016 4835
2017 3309
2018 104
Informacje Publiczne 4798
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 978
Akty prawne 60499
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY STEGNA 1351
KADENCJA 2006-2010 67
2006 55
2007 62
2008 37
2009 37
2010 1195
KADENCJA 2010-2014 152
2010 1026
2011 6285
2012 5117
2013 6561
2014 6658
Rejestr Informacji o Środowisku 3163
Rejestr intytucji kultury 556
Petycje 7762
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015r. 658
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r 434
Oświadczenia majątkowe 59342
Statut Gminy Stegna 1994
Ochrona Danych osobowych 4743
Formularze Sądowe 1418
Gospodarka odpadami komunalnymi 1692
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1693
Prawo Miejscowe 19455
2017 2678
2016 2434
2015 2062
2014 1419
Wybory parlamentarne Sejm, Senat 1070
2015 5824
Wybory Prezydenckie 2346
2015 1218
Referendum ogólnokrajowe 2345
2015 3172
Interpretacja 1573
Informacja dla osób niesłyszących 1673
Archiwum BIP 2439
Strategie, programy 1856
STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY STEGNA NA LATA 2007-2020 3
Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" sp. z o.o. 715

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 137102
Redakcja biuletynu 1419
Mapa serwisu 1245
Statystyki 1080
Kanały RSS 982
Kontakt 16763

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej