ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 23409
Obwieszczenia 24577
Zarządzenia Wójta 86062
Rada Gminy 8656
Skład Rady 1426
2014 - 2018 2245
Przewodniczący Rady 1230
Dyżur 491
Sesje Rady 1669
Zawiadomienia 10499
Protokoły 8946
Komisje Rady 745
Wspólne posiedzenia 489
Kadencja 2014 - 2018 891
Zawiadomienia 1382
Protokoły 1431
Komisja rewizyjna 516
Skład osobowy 880
Posiedzenia 4188
2015 1052
2016 79
2017 278
Plany pracy 1211
Protokoły z kontroli 127
2015 1266
2016 1121
2017 567
Komisja ds. Społecznych 465
Skład osobowy 929
Posiedzenia 2723
2015 2033
2016 883
2017 626
Plany pracy 1073
Komisja ds. Budżetu 509
Skład osobowy 852
Posiedzenia 2297
2015 1237
2016 609
2017 325
Plany pracy 1249
Interpelacje, wnioski Radnych oraz treść udzielonych odpowiedzi 812
ROK 2015 6747
ROK 2016 3944
ROK 2017 972
Wykaz włodarzy Gminy Stegna 512
Urząd 4962
Regulamin Organizacyjny Urzędu 1535
Skład Władz Gminy 1591
Dane Teleadresowe 2909
Referaty i telefony 28178
Jednostki pomocnicze 10737
Zebrania wiejskie 7361
Jednostki organizacyjne 368
Szkoły 15491
GOK 259
konkursy 236
GOPS 239
konkursy 248
Ogłoszenia 79856
Zamówienia publiczne 26424
Aktualne 37735
W toku 15563
Wyniki 17034
Archiwalne 11662
Wyniki innych postępowań 13441
Zamówienia do 30 000 Euro 45119
Plan postępowań o udzielenie zamówień 824
Ogłoszenia o pracy 14872
Aktualne 5599
W toku 6847
Wyniki 15613
Kontrola zarządcza 167
Oświadczenia Wójta o stanie kontroli zarządczej 243
Oświadczenie kierowników jednostek o stanie kontroli zarządczej 183
Procedury kontroli zarządzcej 197
Protokoły kontrolne 1173
Budżet i majątek 6306
2015 5032
2016 4026
2017 2253
Informacje Publiczne 4320
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 553
Akty prawne 47571
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY STEGNA 563
KADENCJA 2006-2010 25
2006 15
2007 13
2008 13
2009 12
2010 266
KADENCJA 2010-2014 101
2010 463
2011 3160
2012 2636
2013 3112
2014 3807
Rejestr Informacji o Środowisku 2746
Rejestr intytucji kultury 374
Petycje 6217
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015r. 541
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r 275
Oświadczenia majątkowe 51066
Statut Gminy Stegna 1782
Ochrona Danych osobowych 4203
Formularze Sądowe 1254
Gospodarka odpadami komunalnymi 1557
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1403
Prawo Miejscowe 18552
2017 1559
2016 1377
2015 1200
2014 907
Wybory parlamentarne Sejm, Senat 981
2015 4776
Wybory Prezydenckie 2258
2015 982
Referendum ogólnokrajowe 2240
2015 2635
Interpretacja 1333
Informacja dla osób niesłyszących 1441
Archiwum BIP 2145
Strategie, programy 1571
STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY STEGNA NA LATA 2007-2020 3
Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" sp. z o.o. 417

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 96333
Redakcja biuletynu 1299
Mapa serwisu 1148
Statystyki 1010
Kanały RSS 899
Kontakt 14090

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej