ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 30844
Obwieszczenia 45247
Zarządzenia Wójta 156783
Rada Gminy 10373
Skład Rady 1838
2014 - 2018 3174
Przewodniczący Rady 1731
Dyżur 608
Sesje Rady 1989
Zawiadomienia 16947
Protokoły 14949
Komisje Rady 975
Wspólne posiedzenia 623
Kadencja 2014 - 2018 1386
Zawiadomienia 2374
Protokoły 2102
Komisja rewizyjna 655
Skład osobowy 1387
Posiedzenia 4371
2015 4175
2016 207
2017 1410
2018 88
Plany pracy 2524
Protokoły z kontroli 225
2015 3536
2016 3151
2017 1878
Komisja ds. Społecznych 619
Skład osobowy 1364
Posiedzenia 2849
2015 6696
2016 2797
2017 2276
2018 216
Plany pracy 1980
Komisja ds. Budżetu 646
Skład osobowy 1323
Posiedzenia 2453
2015 3720
2016 1674
2017 1386
2018 78
Plany pracy 1879
Interpelacje, wnioski Radnych oraz treść udzielonych odpowiedzi 1074
ROK 2015 11466
ROK 2016 7497
ROK 2017 2577
ROK 2018 61
Wykaz włodarzy Gminy Stegna 1465
Urząd 6137
Regulamin Organizacyjny Urzędu 2232
Skład Władz Gminy 2249
Dane Teleadresowe 4385
Referaty i telefony 54515
Jednostki pomocnicze 19841
Zebrania wiejskie 18969
Jednostki organizacyjne 837
Szkoły 41565
GOK 1068
konkursy 1231
GOPS 886
konkursy 925
Ogłoszenia 107899
Zamówienia publiczne 48106
Aktualne 48778
W toku 25446
Wyniki 32122
Archiwalne 26857
Wyniki innych postępowań 25197
Zamówienia do 30 000 Euro 57947
Plan postępowań o udzielenie zamówień 1586
Ogłoszenia o pracy 21916
Aktualne 9506
W toku 11677
Wyniki 34233
Kontrola zarządcza 456
Oświadczenia Wójta o stanie kontroli zarządczej 890
Oświadczenie kierowników jednostek o stanie kontroli zarządczej 483
Procedury kontroli zarządzcej 769
Protokoły kontrolne 4394
Budżet i majątek 6832
2015 10264
2016 7400
2017 6542
2018 735
Informacje Publiczne 6090
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 2120
Akty prawne 94517
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY STEGNA 4186
KADENCJA 2006-2010 159
2006 137
2007 146
2008 110
2009 99
2010 4720
KADENCJA 2010-2014 292
2010 2878
2011 16782
2012 16047
2013 18761
2014 14441
Rejestr Informacji o Środowisku 4181
Rejestr intytucji kultury 1009
Petycje 11261
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015r. 885
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r 692
Oświadczenia majątkowe 84194
Statut Gminy Stegna 2473
Ochrona Danych osobowych 5658
Formularze Sądowe 1818
Gospodarka odpadami komunalnymi 1918
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 2356
Prawo Miejscowe 21394
2018 86
2017 5968
2016 5514
2015 4569
2014 2896
Wybory parlamentarne Sejm, Senat 1221
2015 8566
Wybory Prezydenckie 2519
2015 1730
Referendum ogólnokrajowe 2561
2015 4484
Interpretacja 2100
Informacja dla osób niesłyszących 2194
Archiwum BIP 3240
Strategie, programy 2435
STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY STEGNA NA LATA 2007-2020 3
Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" sp. z o.o. 1431

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 220697
Redakcja biuletynu 1682
Mapa serwisu 1453
Statystyki 1242
Kanały RSS 1152
Kontakt 23793

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej