ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 7

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 21646
Obwieszczenia 20993
Zarządzenia Wójta 71930
Rada Gminy 8151
Skład Rady 1313
2014 - 2018 1984
Przewodniczący Rady 1096
Dyżur 459
Sesje Rady 1563
Zawiadomienia 9056
Protokoły 7638
Komisje Rady 697
Wspólne posiedzenia 449
Kadencja 2014 - 2018 776
Zawiadomienia 1146
Protokoły 1264
Komisja rewizyjna 479
Skład osobowy 767
Posiedzenia 4154
2015 498
2016 44
2017 135
Plany pracy 977
Protokoły z kontroli 95
2015 820
2016 671
2017 349
Komisja ds. społecznych 416
Skład osobowy 825
Posiedzenia 2687
2015 1123
2016 451
2017 308
Plany pracy 862
Komisja ds. Budżetu 471
Skład osobowy 765
Posiedzenia 2260
2015 612
2016 307
2017 127
Plany pracy 1004
Interpelacje, wnioski Radnych oraz treść udzielonych odpowiedzi 740
ROK 2015 5676
ROK 2016 3229
ROK 2017 553
Wykaz włodarzy Gminy Stegna 277
Urząd 4692
Regulamin Organizacyjny Urzędu 1390
Skład Władz Gminy 1454
Dane Teleadresowe 2651
Referaty i telefony 21395
Jednostki pomocnicze 9067
Zebrania wiejskie 5406
Jednostki organizacyjne 243
Szkoły 6430
GOK 145
konkursy 98
GOPS 127
konkursy 91
Ogłoszenia 75120
Zamówienia publiczne 21672
Aktualne 35360
W toku 13627
Wyniki 14668
Archiwalne 9594
Wyniki innych postępowań 11786
Zamówienia do 30 000 Euro 41812
Plan postępowań o udzielenie zamówień 692
Ogłoszenia o pracy 14103
Aktualne 5187
W toku 6394
Wyniki 13053
Kontrola zarządcza 104
Oświadczenia Wójta o stanie kontroli zarządczej 126
Oświadczenie kierowników jednostek o stanie kontroli zarządczej 92
Procedury kontroli zarządzcej 92
Protokoły kontrolne 526
Budżet i majątek 6187
2015 4087
2016 3283
2017 1527
Informacje Publiczne 3830
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 250
Akty prawne 38895
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY STEGNA 72
KADENCJA 2010-2014 57
2010 17
2011 617
2012 705
2013 997
2014 1787
Rejestr Informacji o Środowisku 2383
Rejestr intytucji kultury 200
Petycje 4838
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015r. 422
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r 141
Oświadczenia majątkowe 45183
Statut Gminy Stegna 1597
Ochrona Danych osobowych 3877
Formularze Sądowe 1068
Gospodarka odpadami komunalnymi 1471
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1230
Prawo Miejscowe 17698
2017 713
2016 661
2015 576
2014 391
Wybory parlamentarne Sejm, Senat 909
2015 4148
Wybory Prezydenckie 2184
2015 823
Referendum ogólnokrajowe 2156
2015 2238
Interpretacja 1053
Informacja dla osób niesłyszących 1247
Archiwum BIP 1925
Strategie, programy 1292
STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY STEGNA NA LATA 2007-2020 3
Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" sp. z o.o. 188

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 71419
Redakcja biuletynu 1212
Mapa serwisu 1067
Statystyki 926
Kanały RSS 811
Kontakt 11976

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej