ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-05-20 2019-05-29 09:00:00 Zapytanie ofertowe na wykoszenie poboczy dróg gminnych w toku
 • AR-M256_20190520_09031 (PDF, 2.1 MiB)
2 2019-05-10 2019-05-21 09:00:00 Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna 2019-2021 w toku
 • SIWZ - Utrzymanie czystości i porządku 2019-2021 (PDF, 301.9 KiB)
 • załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy Warunki udziału (DOCX, 24.1 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia (DOCX, 26.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (DOCX, 31.6 KiB)
 • załącznik nr 4 - wzór umowy (PDF, 295.5 KiB)
 • załącznik nr 5 -informacja na temat podwykonawców (DOCX, 26.1 KiB)
 • załącznik nr 6 - informacja na temat przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 28.1 KiB)
 • załącznik nr 7 - częstotliwość sprzątania ulic i chodników (DOCX, 27.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - wykaz sprzętu Wykonawcy (DOCX, 23.2 KiB)
 • Sprostowanie (PDF, 616.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 262.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty.pdf (PDF, 219.6 KiB)
3 2019-04-03 2019-04-17 13:00:00 Usługa ubezpieczenia Gminy Stegna Numer referencyjny: 46/2019/N/Stegna w toku
 • F005 SIWZ Przetarg nieograniczony (PDF, 234.6 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.9 KiB)
 • F042 Ogł. o zmianie ogł (PDF, 161.7 KiB)
4 2019-02-28 2019-03-12 09:00:00 Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna – 2019 r. w toku
 • SIWZ (PDF, 361.8 KiB)
 • załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 pzp (DOCX, 24.2 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pzp (DOCX, 25.7 KiB)
 • załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (DOCX, 27.8 KiB)
 • załącznik nr 4a - wzór umowy zadanie nr 1 (PDF, 246.2 KiB)
 • załącznik nr 4b - wzór umowy zadanie nr 2 (PDF, 629.6 KiB)
 • załącznik nr 4c - wzór umowy zadanie nr 3 (PDF, 684.6 KiB)
 • załącznik nr 5 -informacja na temat podwykonawców (DOCX, 25.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - informacja na temat przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 27.3 KiB)
 • Załącznik nr 7a - rozmieszczenie koszy w sezonie letnim (DOCX, 810.4 KiB)
 • Załącznik nr 7b - rozmieszczenie koszy poza sezonem letnim (DOCX, 767.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 - wykaz terenów do sprzątania, bronowania, przesiewania plaż (DOCX, 928.2 KiB)
 • załącznik nr 9 - wykaz terenów przyplażowych (DOCX, 335.7 KiB)
 • załącznik nr 10 - wykaz sprzętu Wykonawcy (DOCX, 22.6 KiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach (PDF, 256.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert_ (PDF, 450.8 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 221 KiB)
5 2019-02-19 2019-03-04 09:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą „Budowa zejścia na plażę nr 80 w miejscowości Jantar w toku
 • SIWZ (PDF, 459.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 1 zakres robót do nadzorowania (DOCX, 17.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 2 przesłanki wykluczenia (DOCX, 17.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 3 spełnianie warunków udziału (DOCX, 15.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 4 grupa kapitałowa (DOCX, 16.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 5 wykaz usług (DOCX, 17 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 6 wykaz osób (DOCX, 16.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 7 formularz oferty (DOCX, 19.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 8 projekt umowy (PDF, 252.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 9 oświadczenie (DOCX, 15.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 273.5 KiB)
6 2019-02-18 2019-03-07 09:00:00 Budowa zejścia na plażę nr 80 w miejscowości Jantar w toku
 • SIWZ (PDF, 625.6 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ SPEŁNIANIE WARUNKOW (DOCX, 24.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ NIEPODLEGANIE WYKLUCZENIU (DOCX, 24.9 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH (DOCX, 21.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (DOCX, 23.5 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ FORMULARZ OFERTY (DOCX, 27.1 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ PROJEKT UMOWY (PDF, 563.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ GRUPA KAPITAŁOWA (DOCX, 22.1 KiB)
 • Załącznik nr 11 do SIWZ OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYKOWYWANIA OBOWIAZKÓW INFORMACYJNYCH (DOCX, 16.4 KiB)
 • dojście do zejscia 80 - PB oświetlenia i zasilania w ramach remontu dojazdu i dojścia do plaży (PDF, 5.8 MiB)
 • dojście do zejscia 80 - PB remontu dojazdu i dojścia do plaży (PDF, 6.9 MiB)
 • dojście do zejscia 80 - PW branża drogowa (PDF, 1.2 MiB)
 • dojście do zejscia 80 - PW branża elektryczna (PDF, 2.5 MiB)
 • dojście do zejscia 80 - PW branża sanitarna (PDF, 2 MiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 3.1 MiB)
 • STWiOR (PDF, 671.6 KiB)
 • zejście 80 - PB odbudowa zejścia na plażę nr 80 (PDF, 12.4 MiB)
 • zejście 80 - PW branża drogowa (PDF, 4.6 MiB)
 • zejście 80 - PW branża elektryczna (PDF, 2.9 MiB)
 • zejście 80 - PW branża sanitarna (PDF, 2.9 MiB)
 • informacja_z otwarcia_ofert (PDF, 141.5 KiB)
 • Informacja o wyborze inspektor (PDF, 277.8 KiB)
 • Informacja o wyborze roboty budowlane (PDF, 234.5 KiB)
7 2019-02-11 2019-02-20 09:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki - etap I w toku
 • SIWZ (PDF, 571.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 1 zakres robót do nadzorowania (DOCX, 49 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 2 przesłanki wykluczenia (DOCX, 49.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 3 spełnianie warunków udziału (DOCX, 48.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 4 grupa kapitałowa (DOCX, 48.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 5 wykaz usług (DOCX, 47.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 6 wykaz osób (DOCX, 47.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 7 formularz oferty (DOCX, 51.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 8 projekt umowy (PDF, 345.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 9 oświadczenie (DOCX, 47.5 KiB)
 • Sprostowanie ZAŁĄCZNIK nr 4 grupa kapitałowa (DOCX, 49 KiB)
 • Sprostowanie ZAŁĄCZNIK nr 5 wykaz usług (DOCX, 47.8 KiB)
 • Sprostowanie ZAŁĄCZNIK nr 6 wykaz osób (DOCX, 47.4 KiB)
 • Sprostowanie ZAŁĄCZNIK nr 7 formularz oferty (DOCX, 52 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 143.1 KiB)
8 2018-11-21 2018-12-06 09:00:00 Przystosowanie pomieszczenia pod archiwum w budynku biurowym położonym w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2. w toku
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 727.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 77.1 KiB)
 • OPIS DO PROJEKTU (PDF, 177.6 KiB)
 • RYS A - 1 (PDF, 248.5 KiB)
 • STWIORB (PDF, 273.9 KiB)
 • SUGG OPIS (PDF, 131.2 KiB)
 • SUGG Załącznik_1_STWIOR (PDF, 117.3 KiB)
 • SUGG Załącznik_2_Obliczenia_SG1 (PDF, 50.6 KiB)
 • SUGG Załącznik_2_Obliczenia_SG2 (PDF, 51.2 KiB)
 • SUGG Załącznik_2_Obliczenia_SG3 (PDF, 51.5 KiB)
 • SUGG Załącznik_3_Rysunek_UG01E01 (PDF, 439.3 KiB)
 • SUGG Załącznik_3_Rysunek_UG01H01 (PDF, 448.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 127.5 KiB)
 • Zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 751 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 287.2 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 152.6 KiB)
9 2018-11-21 2018-11-29 09:00:00 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Stegna w roku szkolnym 2019 w toku
 • SIWZ (PDF, 742.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 4 wykaz usług (DOCX, 25.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 wykaz taboru (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 projekt umowy (PDF, 322.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 812.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 32 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 133.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 204.4 KiB)
10 2018-11-08 2018-11-23 09:00:00 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej” w toku
 • SIWZ (PDF, 819.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 245.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 245 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 249 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 243.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 245.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 243.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 430.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOCX, 195.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 (DOCX, 187.2 KiB)
 • Stegna PFU (PDF, 323.1 KiB)
 • Stegna przedmiar (PDF, 26 KiB)
 • Stegna audyt efektywności energetycznej (PDF, 3.1 MiB)
 • Stegna audyt energetyczny (PDF, 2.9 MiB)
 • Drewnica PFU (PDF, 479.1 KiB)
 • Drewnica przedmiar robót (PDF, 31.7 KiB)
 • Drewnica audyt efektywności energetycznej (PDF, 2.6 MiB)
 • Drewnica audyt energetyczny (PDF, 3.7 MiB)
 • Rybina PFU (PDF, 246 KiB)
 • Rybina przedmiar (PDF, 19.6 KiB)
 • Rybina audyt efektywnośći energetycznej (PDF, 919.2 KiB)
 • Rybina audyt energetyczny (PDF, 4.6 MiB)
 • Sprostowanie (PDF, 243.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 26.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 676.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 294.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu