ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2018-11-21
Data rozstrzygnięcia
2018-12-06
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejscowości Nowy Dwór Gd i Jeziernik.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 115.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 299.6 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2018-11-08
Data rozstrzygnięcia
2019-01-29
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w tamach zadania pod nazwą „Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 212.3 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2018-11-06
Data rozstrzygnięcia
2018-11-16
Tytuł zamówienia publicznego
Sprzedaż i dostawa sprzętu specjalistycznego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 288.8 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2018-09-28
Data rozstrzygnięcia
2018-10-17
Tytuł zamówienia publicznego
Przedmiot zamówienia obejmuje Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Brzegowej w miejscowości Mikoszewo”, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 300.4 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2018-09-28
Data rozstrzygnięcia
2018-10-17
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Krótkiej w miejscowości Stegna”, sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania oraz przeniesienia autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 272.1 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2018-09-25
Data rozstrzygnięcia
2018-11-20
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali gimnastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Drewnicy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 441.7 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2018-09-25
Data rozstrzygnięcia
2018-11-20
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Stegnie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 446.6 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2018-09-18
Data rozstrzygnięcia
2018-10-04
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa parkingu przy przedszkolu i żłobku oraz przebudowa ul. Bursztynowej w miejscowości Stegna”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 328.4 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2018-09-12
Data rozstrzygnięcia
2018-09-25
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Drewnica, Rybina, Stobiec, Tujsk, Chełmek – Osada, w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 357.6 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2018-09-11
Data rozstrzygnięcia
2018-10-04
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej działka nr 24,26,30 w miejscowości Żuławki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 317 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji