ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Stegna w roku szkolnym 2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 742.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 4 wykaz usług (DOCX, 25.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 wykaz taboru (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 projekt umowy (PDF, 322.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 812.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 32 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 133.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 204.4 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2018-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 819.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 245.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 245 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 249 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 243.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 245.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 243.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 430.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOCX, 195.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 (DOCX, 187.2 KiB)
 • Stegna PFU (PDF, 323.1 KiB)
 • Stegna przedmiar (PDF, 26 KiB)
 • Stegna audyt efektywności energetycznej (PDF, 3.1 MiB)
 • Stegna audyt energetyczny (PDF, 2.9 MiB)
 • Drewnica PFU (PDF, 479.1 KiB)
 • Drewnica przedmiar robót (PDF, 31.7 KiB)
 • Drewnica audyt efektywności energetycznej (PDF, 2.6 MiB)
 • Drewnica audyt energetyczny (PDF, 3.7 MiB)
 • Rybina PFU (PDF, 246 KiB)
 • Rybina przedmiar (PDF, 19.6 KiB)
 • Rybina audyt efektywnośći energetycznej (PDF, 919.2 KiB)
 • Rybina audyt energetyczny (PDF, 4.6 MiB)
 • Sprostowanie (PDF, 243.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 26.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 676.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 294.2 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2018-10-31
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przystosowanie pomieszczenia pod archiwum w budynku biurowym położonym w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 701.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • KOSZTORYS OFERTOWY - SLEPY (PDF, 77.1 KiB)
 • OPIS DO PROJEKTU (PDF, 177.6 KiB)
 • RYS A - 1 (PDF, 248.5 KiB)
 • STWIORB (PDF, 117.3 KiB)
 • SUGG OPIS (PDF, 131.2 KiB)
 • SUGG Załącznik_1_STWIOR (PDF, 117.3 KiB)
 • SUGG Załącznik_2_Obliczenia_SG1 (PDF, 50.6 KiB)
 • SUGG Załącznik_2_Obliczenia_SG2 (PDF, 51.2 KiB)
 • SUGG Załącznik_2_Obliczenia_SG3 (PDF, 51.5 KiB)
 • SUGG Załącznik_3_Rysunek_UG01E01 (PDF, 439.3 KiB)
 • SUGG Załącznik_3_Rysunek_UG01H01 (PDF, 448.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 245.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 206.2 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2018-09-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej działka nr 24,26,30 w miejscowości Żuławki
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 729.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 16.1 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (PDF, 6.9 MiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 2.2 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 102.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 251.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 236.5 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2018-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych ul. Nowej i Wrzosowej w miejscowości Stegna
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 742 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 16.1 KiB)
 • PROJEKT WRZOSOWA-NOWA (PDF, 4.1 MiB)
 • PRZEDMIAR Drogowa (PDF, 134.2 KiB)
 • PRZEDMIAR Sanitarna (PDF, 145.5 KiB)
 • SWiOR Drogowe (PDF, 532.3 KiB)
 • SWiOR Sanitarne (PDF, 334.9 KiB)
 • Przedmiar - remont wodociągu dn 50 (PDF, 499.6 KiB)
 • Przedmiar - remont wodociągu dn 90 (PDF, 526.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 350.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 213.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 118.1 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2018-08-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pod nazwą: Budowa przystani kajakowych w miejscowościach Rybina, Stobiec, Tujsk, Chełmek – Osada, w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8. Konwersja, Działania 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 481.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 1 oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 76.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 2 oświadczenie dotyczące spałniania warunków (DOCX, 189.4 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 3 oświadczenie o grupie kapitałowej (DOCX, 190.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 4 wykaz usług (DOCX, 192 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 5 wykaz osób (DOCX, 192 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 6 formularz oferty (DOCX, 196.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 7 projekt umowy (PDF, 178.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 8 Oświadczenie (DOCX, 189 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 256.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 212 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2018-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-07 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul.Kwiatowej i Wiśniowej w miejscowości Drewnica
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.7 MiB)
 • SIWZ Kwiatowa i Wiśniowa (PDF, 493.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 289.3 KiB)
 • SIWZ Kwiatowa i Wiśniowa (DOC, 317 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy (DOC, 121 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 16.1 KiB)
 • KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEDMIAR (PDF, 39.3 KiB)
 • SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE_ DREWNICA (PDF, 2.1 MiB)
 • Uproszczony Projekt ul. Kwiatowa i Wiśniowa w m. Drewnica (PDF, 3.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 306.6 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 303.3 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2018-07-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sprostowanie dotyczy przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu do wysokości 7.191.944 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 637.115,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.554.829,00 zł
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Sprostowanie 2 (PDF, 106.6 KiB)
 • przetarg_2018_siwz_zalacznik_nr_1_zalacznik_nr_1 - stegna 2018 - poprawiona wersja 2 (XLSX, 25.5 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2018-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 332.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 245.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 245 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 248.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 244 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 246.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 244 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 204.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - PFU (PDF, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 9 (DOCX, 189.3 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOCX, 189.3 KiB)
 • PRZEKRÓJ PDF (PDF, 193.3 KiB)
 • PUNKT ODPOCZYNKU PDF (PDF, 199.1 KiB)
 • TRASA 2 (PDF, 975.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 344.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 286.7 KiB)
Lp 50
Data ogłoszenia
2018-06-05
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-17 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Udzielenie kredytu do wysokości 7.191.944 PLN przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 637.115,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.554.829,00 zł
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 774.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz oferty (DOC, 79.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz do oferty (XLSX, 25.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wykaz usług (DOC, 72.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oswiadczenie (DOC, 73 KiB)
 • Załącznik nr 4 - JEDZ (XML, 238.1 KiB)
 • Uchwała XL 341 2018 Rady Gminy Stegna ws. zaciągnięcia długoterminowego kredytu (PDF, 539.5 KiB)
 • Uchwała Nr 002 g276 D II 18 RIO ws. możliwości sfinansowania planowanego deficytu (PDF, 773.4 KiB)
 • Uchwała Nr 129g276 K II 18 RIO ws. możliwości spłaty kredytu (PDF, 914.2 KiB)
 • Uchwała Nr 066g276RII18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2017 r. (PDF, 102.6 KiB)
 • Zarządzenie nr 492018 Wójta Gminy Stegna z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r. (PDF, 5.1 MiB)
 • Uchwała XXXVII3122017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2018. (PDF, 3.3 MiB)
 • Uchwała XXXVII3112017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2018-2032. (PDF, 626.2 KiB)
 • 2274_Sprawozdanie_Rb-N_za_IV_kw._2016r._-_korekta_nr_2 (PDF, 75.3 KiB)
 • 2273_Sprawozdanie_Rb-27S_za_okres_od_01.01.2016_do_31.12.2016_-_korekta_nr_2 (PDF, 189 KiB)
 • 2176_Sprawozdanie_Rb-Z_IV_kw._2016 (PDF, 85.3 KiB)
 • 2175_Sprawozdanie_Rb-NDS_za_okres_od_01.01.2016_do_31.12.2016 (PDF, 77.1 KiB)
 • 2153_Sprawozdanie_Rb-28S_za_okres_od_01.01.2016_do_31.12.2016 (PDF, 302.1 KiB)
 • 1857_Sprawozdanie_Rb-NDS_za_III_kw._2016r._ (PDF, 77.2 KiB)
 • 1496_Sprawozdanie_Rb-NDS_za_I_kw._2016r._ (PDF, 77.7 KiB)
 • Uchwały Nr XV1212015 Rady Gminy Stegna w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2016. (PDF, 3.1 MiB)
 • 4292_Sprawozdanie_Rb_N_za_IV_kw._2017_korekta_nr_1 (PDF, 74.9 KiB)
 • 4293_Sprawozdanie_Rb_27S_za_okres_od_pocz_C3_84_E2_80_A6tku_roku_do_31.12.2017_korekta_nr_1 (PDF, 196.5 KiB)
 • 4204_Sprawozdanie_Rb_Z_za_IV_kw._2017 (PDF, 85.4 KiB)
 • 4202_Sprawozdanie_Rb_NDS_za_okres_od_pocz_C3_84_E2_80_A6tku_roku_do_31.12.2017 (PDF, 77.1 KiB)
 • 4201_Sprawozdanie_Rb_28s_za_okres_od_pocz_C3_84_E2_80_A6tku_roku_do_31.12.2017 (PDF, 316.8 KiB)
 • UCHWAŁA NR XXVII2092016 RADY GMINY STEGNA z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2017. (PDF, 3.2 MiB)
 • 4543_Sprawozdanie_Rb-27S_za_okres_od_pocz_C3_84_E2_80_A6tku_roku_do_dnia__31.03.2018r._ (PDF, 181.1 KiB)
 • 4544_Sprawozdanie_Rb-28S_za_okres_od_pocz_C3_84_E2_80_A6tku_roku_do_dnia_31.03.2018r._ (PDF, 312 KiB)
 • 4545_Sprawozdanie_Rb-NDS_za_okres_od_pocz_C3_84_E2_80_A6tku_roku_do_dnia_31.03.2018r._ (PDF, 78.6 KiB)
 • 4546_Sprawozdanie_Rb-N_za_I_kw._2018r._ (PDF, 73.8 KiB)
 • 4547_Sprawozdanie_Rb-Z_za_I_kw._2018r._ (PDF, 82.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.9 MiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 1 (PDF, 38.6 KiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 2 (PDF, 44.7 KiB)
 • oswiadczenie (PDF, 20.2 KiB)
 • Uchwala nr XL 340 2018 z 20 04 WPF (PDF, 328.1 KiB)
 • Uchwała nr XL 339 2018 z 20 04 (PDF, 328.1 KiB)
 • Uchwała nr XLII 348 2018 z 25 05 (PDF, 609.6 KiB)
 • Uchwała nr XV1472011 skarbnik (PDF, 17.1 KiB)
 • wykaz kredytow (PDF, 19.1 KiB)
 • Zaświadczenie o wyborze (PDF, 13.1 KiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 3 (PDF, 281.4 KiB)
 • Uchwala nr XLIII 366 2018 - absolutorium (PDF, 499.3 KiB)
 • Uchwała Nr XLIII 363 2018 budżet (PDF, 5.1 MiB)
 • Uchwała Nr XLIII 364 2018 wpf (PDF, 9.5 MiB)
 • Zaświadczenie o wyborze (PDF, 13.1 KiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 4 (PDF, 13.6 KiB)
 • SPROSTOWANIE (PDF, 15.3 KiB)
 • przetarg_2018_siwz_zalacznik_nr_1_zalacznik_nr_1 - stegna 2018 - poprawiona wersja (XLSX, 26 KiB)
 • Sprostowanie 2 (PDF, 106.6 KiB)
 • przetarg_2018_siwz_zalacznik_nr_1_zalacznik_nr_1 - stegna 2018 - poprawiona wersja 2 (XLSX, 25.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 293.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 320.9 KiB)
 • Wniosek Zamawiającego (PDF, 426.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji