ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-20 2018-05-22 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Mikoszewo – Drewnica, gmina Stegna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Priorytetu 1. rozstrzygnięty
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 282.8 KiB)
2 2018-04-12 2018-05-10 Rewitalizacja parku w Drewnicy w zakresie wykonania małej architektury oraz budowy sceny estradowej. rozstrzygnięty
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 245.3 KiB)
3 2018-04-11 2018-04-24 Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna – 2018 r. rozstrzygnięty
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 204.8 KiB)
4 2018-03-20 2018-04-10 Przystosowanie pomieszczenia pod salę kinową w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie rozstrzygnięty
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 230.1 KiB)
5 2018-03-19 2018-04-12 Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna – 2018 r. rozstrzygnięty
 • Informacja o wynikach zad. 2 i 3 (PDF, 251.4 KiB)
6 2018-02-13 2018-02-23 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Stegna rozstrzygnięty
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 320 KiB)
7 2017-11-14 2017-12-04 Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Stegna w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica” rozstrzygnięty
 • Wynik (PDF, 336.9 KiB)
8 2017-10-17 2017-12-11 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na: 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Dmowskiego w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem kolizji”. 2. „Przebudowa drogi ul. Północnej w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem potencjalnych kolizji”. 3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 ul. Gdańskiej w Mikoszewie w zakresie budowy chodnika” 4. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem kolizji od skrzyżowania z drogą DW 502 ul. Elbląską do skrzyżowania z droga gminną ul. Rycerską”. 5. „Przebudowa dróg ul. Nowej oraz ul. Wrzosowej w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem kolizji”. rozstrzygnięty
 • Wynik (PDF, 742.6 KiB)
 • wynik (PDF, 236 KiB)
9 2017-10-17 2017-11-07 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Stegna w roku szkolnym 2018 rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 263.8 KiB)
10 2017-09-05 2017-09-26 Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 288.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu