ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-14 2017-12-04 Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Stegna w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica” rozstrzygnięty
 • Wynik (PDF, 336.9 KiB)
2 2017-10-17 2017-12-11 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na: 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Dmowskiego w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem kolizji”. 2. „Przebudowa drogi ul. Północnej w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem potencjalnych kolizji”. 3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 ul. Gdańskiej w Mikoszewie w zakresie budowy chodnika” 4. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem kolizji od skrzyżowania z drogą DW 502 ul. Elbląską do skrzyżowania z droga gminną ul. Rycerską”. 5. „Przebudowa dróg ul. Nowej oraz ul. Wrzosowej w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem kolizji”. rozstrzygnięty
 • Wynik (PDF, 742.6 KiB)
 • wynik (PDF, 236 KiB)
3 2017-10-17 2017-11-07 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Stegna w roku szkolnym 2018 rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 263.8 KiB)
4 2017-09-05 2017-09-26 Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 288.9 KiB)
5 2017-09-04 2017-10-17 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna rozstrzygnięty
 • Wynik (PDF, 497.7 KiB)
6 2017-08-18 2017-09-08 Budowa drogi gminnej ul. Cisewo w miejscowości Stegna rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 202.9 KiB)
7 2017-07-19 2017-08-22 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna” rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 310.2 KiB)
8 2017-07-18 2017-08-17 Wyznaczenie i budowa szlaku od Mikoszewa do Stegny rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 319.3 KiB)
9 2017-07-18 2017-08-17 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Wyznaczenie i budowa szlaku od Mikoszewa do Stegny rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 381 KiB)
10 2017-07-11 2017-09-01 Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Stegna: z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których w części budynku zamieszkują mieszkańcy, a w części są wykorzystywane w inny sposób (tzw. nieruchomości „mieszane”), z części nieruchomości niezamieszkałych, tj. z nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na których znajdują się domki letniskowe, oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (tzw. nieruchomości „sezonowe”) rozstrzygnięty
 • wynik (PDF, 349.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu