ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-09-05 2017-09-14 09:00:00 Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna w toku
 • SIWZ (PDF, 776.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 20.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 25.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 29.4 KiB)
 • Załącznik nr 4a (PDF, 735.4 KiB)
 • Załącznik nr 4b (PDF, 737.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 23 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 26.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 22.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOCX, 22.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOC, 31.5 KiB)
 • odpowiedź (PDF, 947 KiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 947 KiB)
 • informacja z otwarcia (PDF, 271.8 KiB)
2 2017-08-18 2017-09-04 09:00:00 Budowa drogi gminnej ul. Cisewo w miejscowości Stegna rozstrzygnięty
 • Dokumentacja (ZIP, 9.7 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 53.7 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 111.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 413.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 32.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 980.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 133.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 211.5 KiB)
 • odpowiedź (PDF, 266.7 KiB)
 • informacja z otwarcia (PDF, 217.6 KiB)
 • wynik (PDF, 202.9 KiB)
3 2017-08-04 2017-08-24 09:00:00 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna” unieważniony
 • SIWZ (PDF, 738.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 245 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 244 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 247.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 242.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 245.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 242.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 414.2 KiB)
 • Audyt i PFU Bronowo (ZIP, 6.5 MiB)
 • Audyt i PFU GOK (ZIP, 7.7 MiB)
 • Audyt i PFU OSP Stegna (ZIP, 5.3 MiB)
 • Audyt i PFU UG Stegna (ZIP, 5.7 MiB)
 • Audyt i PFU ZS Tujsk (ZIP, 17.1 MiB)
 • Zakres planowanych robót Bronowo (PDF, 1.6 MiB)
 • Zakres planowanych robót GOK (PDF, 2.1 MiB)
 • Zakres planowanych robót OSP Stegna (PDF, 1.6 MiB)
 • Zakres planowanych robót UG Stegna (PDF, 2.3 MiB)
 • Zakres planowanych robót ZS Tujsk (PDF, 2.4 MiB)
 • informacja z otwarcia (PDF, 368 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 302.5 KiB)
4 2017-08-03 2017-08-18 09:00:00 Budowa drogi gminnej ul. Cisewo w miejscowości Stegna unieważniony
 • Dokumentacja (ZIP, 9.7 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 53.7 KiB)
 • Przedmiary (PDF, 111.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 980.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 413.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 32.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 182.7 KiB)
5 2017-07-19 2017-08-11 09:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 876.5 KiB)
 • Formularze edytowalne (DOC, 472.5 KiB)
 • Audyt i PFU Bronowo (ZIP, 6.5 MiB)
 • Audyt i PFU GOK (ZIP, 7.7 MiB)
 • Audyt i PFU OSP Stegna (ZIP, 5.3 MiB)
 • Audyt i PFU UG Stegna (ZIP, 5.7 MiB)
 • Audyt i PFU ZS Tujsk (ZIP, 17.1 MiB)
 • Zakres planowanych robót Bronowo (PDF, 1.6 MiB)
 • Zakres planowanych robót GOK (PDF, 2.1 MiB)
 • Zakres planowanych robót OSP Stegna (PDF, 1.6 MiB)
 • Zakres planowanych robót UG Stegna (PDF, 2.3 MiB)
 • Zakres planowanych robót ZS Tujsk (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 315 KiB)
 • wynik (PDF, 310.2 KiB)
6 2017-07-18 2017-08-10 09:00:00 Wyznaczenie i budowa szlaku od Mikoszewa do Stegny rozstrzygnięty
 • Formularze edytowalne (DOC, 436 KiB)
 • SIWZ (PDF, 833.2 KiB)
 • Przedmiary (PDF, 195.3 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 6.5 MiB)
 • Specyfikacje (ZIP, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 348.5 KiB)
 • wynik (PDF, 319.3 KiB)
7 2017-07-18 2017-08-04 09:00:00 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na: 1). „Przebudowę drogi od ul. Gdańskiej (DW 501) do posesji nr 88a do 90a w Stegnie wraz z usunięciem potencjalnych kolizji”. 2). „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 ul. Gdańskiej w Mikoszewie w zakresie budowy chodnika”. 3). „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie wraz z odwodnieniem drogi i usunięciem potencjalnych kolizji” .I etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą gminną ul. Rycerską, II etap – od skrzyżowania z drogą DW502 ul. Elbląską do skrzyżowania z drogą DW 501 ul. Gdańską. unieważniony
 • Formularze edytowalne (DOC, 143 KiB)
 • SIWZ (PDF, 635.3 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 275.2 KiB)
8 2017-07-18 2017-08-03 09:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Wyznaczenie i budowa szlaku od Mikoszewa do Stegny rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 857.8 KiB)
 • Formularze edytowalne (DOC, 467.5 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 6.5 MiB)
 • Specyfikacje (ZIP, 1.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 320.8 KiB)
 • wynik (PDF, 381 KiB)
9 2017-07-11 2017-08-22 09:00:00 Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Stegna: z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których w części budynku zamieszkują mieszkańcy, a w części są wykorzystywane w inny sposób (tzw. nieruchomości „mieszane”), z części nieruchomości niezamieszkałych, tj. z nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na których znajdują się domki letniskowe, oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (tzw. nieruchomości „sezonowe”) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 117.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (DOC, 180 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ formularz oferty (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ umowa (DOC, 86.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ -wersja edytowalna (DOC, 169 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz narzędzi (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. grupy kapitałowej (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ wykaz cen (DOC, 106 KiB)
 • SIWZ (PDF, 871.1 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (PDF, 3.6 MiB)
 • Zapytanie i odpowiedź (PDF, 1004.9 KiB)
 • Dane do ESDP_JEDZ (XML, 148.7 KiB)
 • informacja z otwarcia (PDF, 351.2 KiB)
 • wynik (PDF, 349.2 KiB)
10 2017-06-29 2017-07-11 09:00:00 Wykonanie dokumentacji projektowych na zagospodarowanie działek na terenie Gminy Stegna rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 416.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 641.7 KiB)
 • Zapytania i odpowiedzi (PDF, 699.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 870.4 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 444.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu