ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-14 2017-11-23 09:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych na terenie Gminy Stegna w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie rozwijania technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna Tablica” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 450.3 KiB)
 • Załącznik projekt umowy (PDF, 265.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 Formularz oferty (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 przesłanki wykluczenia (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 2A spełnianie warunków (DOC, 36 KiB)
 • załącznik nr 3 grupa kapitałowa (DOC, 30 KiB)
 • informacja z otwarcia (PDF, 401.6 KiB)
 • Wynik (PDF, 336.9 KiB)
2 2017-10-17 2017-10-27 09:00:00 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na: 1. „Przebudowa drogi gminnej ul. Dmowskiego w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem kolizji”. 2. „Przebudowa drogi ul. Północnej w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem potencjalnych kolizji”. 3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 ul. Gdańskiej w Mikoszewie w zakresie budowy chodnika” 4. „Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem kolizji od skrzyżowania z drogą DW 502 ul. Elbląską do skrzyżowania z droga gminną ul. Rycerską”. 5. „Przebudowa dróg ul. Nowej oraz ul. Wrzosowej w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem kolizji”. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 839.6 KiB)
 • zalacznik nr 9 - Istotne postanowienia umowy (PDF, 275.2 KiB)
 • Formularze edytowalne (ZIP, 76.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 1 MiB)
 • Wynik (PDF, 742.6 KiB)
 • Wniosek przedłużenie związania (PDF, 385.4 KiB)
 • Oświadczenie przedłużenie związania (DOC, 34 KiB)
 • Dmowskiego - oświadczenie (DOC, 34.5 KiB)
 • Dmowskiego - wniosek (PDF, 373.7 KiB)
 • Nowa-Wrzosowa - oświadczenie (DOC, 35 KiB)
 • Nowa-Wrzosowa - wniosek (PDF, 374.7 KiB)
 • Ogrodowa - oświadczenie (DOC, 35 KiB)
 • Ogrodowa - wniosek (PDF, 386.3 KiB)
 • Polnocna - oświadczenie (DOC, 34.5 KiB)
 • Polnocna - wniosek (PDF, 371.5 KiB)
 • wynik (PDF, 236 KiB)
3 2017-10-17 2017-10-26 09:00:00 Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Stegna w roku szkolnym 2018 rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 552.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 4 wykaz usług (DOCX, 25.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 wykaz taboru (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 projekt umowy (PDF, 348 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 812.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Informacje z otwarcia ofert (PDF, 263.7 KiB)
 • wynik (PDF, 263.8 KiB)
 • Wniosek przedłużenie związania (PDF, 370.9 KiB)
 • Oświadczenie przedłużenie związania (DOC, 30 KiB)
4 2017-10-03 2017-10-18 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Stegna. unieważniony
 • SIWZ (PDF, 924 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 408.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 44 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOC, 31 KiB)
 • przedmiar wod-kan (PDF, 285.1 KiB)
 • SST wod-kan (PDF, 219.9 KiB)
 • przedmiar drog (PDF, 72.9 KiB)
 • projekt wod-kan (ZIP, 10.7 MiB)
 • organizacja ruchu (ZIP, 1.8 MiB)
 • SST drogi (ZIP, 692.3 KiB)
 • projekt rysunki (ZIP, 11.2 MiB)
 • projekt budowlany (ZIP, 49.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 203.2 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 188.8 KiB)
5 2017-09-05 2017-09-14 09:00:00 Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 776.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 20.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 25.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 29.4 KiB)
 • Załącznik nr 4a (PDF, 735.4 KiB)
 • Załącznik nr 4b (PDF, 737.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 21.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 23 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 26.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOCX, 22.9 KiB)
 • Załącznik nr 9 (DOCX, 22.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOC, 31.5 KiB)
 • odpowiedź (PDF, 947 KiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 947 KiB)
 • informacja z otwarcia (PDF, 271.8 KiB)
 • wynik (PDF, 288.9 KiB)
6 2017-09-04 2017-09-22 09:00:00 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 736.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 512.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 245 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 244 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 247.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 242.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 245.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 242.5 KiB)
 • Audyt i PFU Bronowo (ZIP, 6.5 MiB)
 • Audyt i PFU GOK (ZIP, 7.7 MiB)
 • Audyt i PFU OSP Stegna (ZIP, 5.3 MiB)
 • Audyt i PFU UG Stegna (ZIP, 5.7 MiB)
 • Audyt i PFU ZS Tujsk (ZIP, 17.1 MiB)
 • Zakres planowanych robót Bronowo (PDF, 1.6 MiB)
 • Zakres planowanych robót GOK (PDF, 2.1 MiB)
 • Zakres planowanych robót UG Stegna (PDF, 2.3 MiB)
 • Zakres planowanych robót OSP Stegna (PDF, 1.6 MiB)
 • Zakres planowanych robót ZS Tujsk (PDF, 2.4 MiB)
 • odpowiedź (PDF, 335 KiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 279.1 KiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 41.9 KiB)
 • informacja z otwarcia (PDF, 384.2 KiB)
 • Wynik (PDF, 497.7 KiB)
7 2017-08-18 2017-09-04 09:00:00 Budowa drogi gminnej ul. Cisewo w miejscowości Stegna rozstrzygnięty
 • Dokumentacja (ZIP, 9.7 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 53.7 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 111.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 413.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 32.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 980.4 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 133.1 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 211.5 KiB)
 • odpowiedź (PDF, 266.7 KiB)
 • informacja z otwarcia (PDF, 217.6 KiB)
 • wynik (PDF, 202.9 KiB)
8 2017-08-04 2017-08-24 09:00:00 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna” unieważniony
 • SIWZ (PDF, 738.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 245 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 244 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 247.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 242.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 245.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 242.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 414.2 KiB)
 • Audyt i PFU Bronowo (ZIP, 6.5 MiB)
 • Audyt i PFU GOK (ZIP, 7.7 MiB)
 • Audyt i PFU OSP Stegna (ZIP, 5.3 MiB)
 • Audyt i PFU UG Stegna (ZIP, 5.7 MiB)
 • Audyt i PFU ZS Tujsk (ZIP, 17.1 MiB)
 • Zakres planowanych robót Bronowo (PDF, 1.6 MiB)
 • Zakres planowanych robót GOK (PDF, 2.1 MiB)
 • Zakres planowanych robót OSP Stegna (PDF, 1.6 MiB)
 • Zakres planowanych robót UG Stegna (PDF, 2.3 MiB)
 • Zakres planowanych robót ZS Tujsk (PDF, 2.4 MiB)
 • informacja z otwarcia (PDF, 368 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 302.5 KiB)
9 2017-08-03 2017-08-18 09:00:00 Budowa drogi gminnej ul. Cisewo w miejscowości Stegna unieważniony
 • Dokumentacja (ZIP, 9.7 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 53.7 KiB)
 • Przedmiary (PDF, 111.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 980.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy (PDF, 413.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 32.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 182.7 KiB)
10 2017-07-19 2017-08-11 09:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna” rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 876.5 KiB)
 • Formularze edytowalne (DOC, 472.5 KiB)
 • Audyt i PFU Bronowo (ZIP, 6.5 MiB)
 • Audyt i PFU GOK (ZIP, 7.7 MiB)
 • Audyt i PFU OSP Stegna (ZIP, 5.3 MiB)
 • Audyt i PFU UG Stegna (ZIP, 5.7 MiB)
 • Audyt i PFU ZS Tujsk (ZIP, 17.1 MiB)
 • Zakres planowanych robót Bronowo (PDF, 1.6 MiB)
 • Zakres planowanych robót GOK (PDF, 2.1 MiB)
 • Zakres planowanych robót OSP Stegna (PDF, 1.6 MiB)
 • Zakres planowanych robót UG Stegna (PDF, 2.3 MiB)
 • Zakres planowanych robót ZS Tujsk (PDF, 2.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 315 KiB)
 • wynik (PDF, 310.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu