ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-27 2018-05-15 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ( Dz. 505, 506, 492/2 640 ) na odcinku od drogi wojewódzkiej do posesji nr 88a, wraz z przebudową istniejącego zjazdu w miejscowości Stegna. w toku
 • SIWZ (PDF, 356.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 759.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOC, 31 KiB)
 • 1.1 Projekt techniczny - droga wew., cz. 1 (PDF, 6.1 MiB)
 • 1.1 Projekt techniczny - droga wew., cz. 2 (PDF, 6 MiB)
 • 2.1 Projekt techniczny - zjazd z drogi woj., cz. 1 (PDF, 7.3 MiB)
 • 2.1 Projekt techniczny - zjazd z drogi woj., cz. 2 (PDF, 6.5 MiB)
 • 3. Docelowa organizacja ruchu - droga wew., Stegna (PDF, 5.6 MiB)
 • 4. STWiOR - Stegna, droga wew (PDF, 700.7 KiB)
 • 5. Przedmiar robót - Stegna droga wew (PDF, 121.4 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 214.5 KiB)
2 2018-04-27 2018-05-11 09:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ( 505, 506, 492/2, 640 ) na odcinku od drogi wojewódzkiej do posesji nr 88a wraz z przebudową istniejącego zjazdu w miejscowości Stegna. w toku
 • SIWZ (PDF, 318.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 1 (DOCX, 14 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 2 (DOCX, 15.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 3 (DOCX, 14.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 4 (DOCX, 16.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 5 (DOCX, 14.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 6 (DOCX, 14.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 7 (DOCX, 18.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 8 (PDF, 143.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 334.9 KiB)
3 2018-04-26 2018-05-07 09:00:00 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą „Rewitalizacja parku w Drewnicy w zakresie wykonania małej architektury oraz budowy sceny estradowej”. w toku
 • SIWZ (PDF, 282.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 1 (DOCX, 13.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 2 (DOCX, 15.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 3 (DOCX, 14 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 4 (DOCX, 15.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 5 (DOCX, 13.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 6 (DOCX, 14.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 7 (DOCX, 18.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 8 - wzor umowy (PDF, 130.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 264.8 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 267.1 KiB)
4 2018-04-20 2018-05-08 09:00:00 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Mikoszewo – Drewnica, gmina Stegna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 Priorytetu 1. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 298.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 1 (DOCX, 16.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 2 (DOCX, 14 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 3 (DOCX, 15.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 4 (DOCX, 13.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 5 (DOCX, 13.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 6 (DOCX, 13.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 7 (DOCX, 13.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 8 (PDF, 178.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 408.8 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 282.8 KiB)
5 2018-04-17 2018-04-26 09:00:00 Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą „Rewitalizacja parku w Drewnicy w zakresie wykonania małej architektury oraz budowy sceny estradowej” w toku
 • SIWZ (PDF, 453.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 1 (DOCX, 13.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 2 (DOCX, 15.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 3 (DOCX, 14 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 4 (DOCX, 15.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 5 (DOCX, 13.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 6 (DOCX, 14.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 7 (DOCX, 18.3 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 8 - wzor umowy (PDF, 130.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 265.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 211.2 KiB)
6 2018-04-12 2018-04-27 09:00:00 Rewitalizacja parku w Drewnicy w zakresie wykonania małej architektury oraz budowy sceny estradowej. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 47 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 37.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 610.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 32 KiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 105.2 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna (PDF, 391.3 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - Parkingi drogi chodnik (PDF, 234.3 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - roboty ciesielskie (PDF, 206 KiB)
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - roboty elektryczne (PDF, 232.4 KiB)
 • Projekt czesc 1 (PDF, 5.2 MiB)
 • Projekt czesc 2 (PDF, 5.3 MiB)
 • Projekt czesc 3 (PDF, 7.4 MiB)
 • Projekt czesc 4 (PDF, 5.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 238.3 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 245.3 KiB)
7 2018-04-11 2018-04-19 09:00:00 Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna – 2018 r. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 718.3 KiB)
 • załącznik nr 1 (DOCX, 22.7 KiB)
 • załącznik nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • załącznik nr 3 (DOCX, 26.8 KiB)
 • załącznik nr 4 - wzor umowy (PDF, 650.6 KiB)
 • załącznik nr 5 (DOCX, 24.8 KiB)
 • załącznik nr 6 (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik nr 7a - rozmieszczenie koszy w sezonie letnim (DOCX, 810.4 KiB)
 • Załącznik nr 7b - rozmieszczenie koszy poza sezonem letnim (DOCX, 779.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - wykaz terenów do sprzątania, bronowania, przesiewania plaż (DOCX, 928.2 KiB)
 • załącznik nr 9 - wykaz terenów przyplażowych (DOCX, 335.7 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 243.5 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 204.8 KiB)
8 2018-03-20 2018-04-04 09:00:00 Przystosowanie pomieszczenia pod salę kinową w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 46.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wzor umowy (PDF, 708.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOC, 31 KiB)
 • Instalacja elektryczna opis (PDF, 298.6 KiB)
 • Konstrukcja podestu (PDF, 48.9 KiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 79.2 KiB)
 • Opis kina (PDF, 899.3 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 60.8 KiB)
 • Rzut sali kinowej (PDF, 463.6 KiB)
 • ST OGÓLNA (PDF, 126.7 KiB)
 • ST SZCZEGÓŁOWE (PDF, 319.9 KiB)
 • Wentylacja rys. 1 (PDF, 682.9 KiB)
 • Wentylacja rys. 2 (PDF, 556.1 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 259.5 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 230.1 KiB)
9 2018-03-19 2018-03-27 09:00:00 Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna – 2018 r. rozstrzygnięty
 • SIWZ (PDF, 603.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 22.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOCX, 27.6 KiB)
 • Załącznik nr 4a - wzor umowy zad 1 (PDF, 248.9 KiB)
 • Załącznik nr 4b - wzor umowy zad 2 (PDF, 632.2 KiB)
 • Załącznik nr 4c - wzor umowy zad 3 (PDF, 687.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOCX, 24.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 26.7 KiB)
 • Załącznik nr 7a - rozmieszczenie koszy w sezonie letnim (DOCX, 810.4 KiB)
 • Załącznik nr 7b - rozmieszczenie koszy poza sezonem letnim (DOCX, 779.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - wykaz terenów do sprzątania, bronowania, przesiewania plaż (DOCX, 928.2 KiB)
 • załącznik nr 9 - wykaz terenów przyplażowych (DOCX, 335.7 KiB)
 • załącznik nr 10 - wykaz usług (DOC, 31.5 KiB)
 • załącznik nr 11 - wykaz sprzętu Wykonawcy (DOCX, 22.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 206 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania - część 1 (PDF, 19.8 KiB)
 • Informacja o wynikach zad. 2 i 3 (PDF, 251.4 KiB)
10 2018-03-07 2018-03-22 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Stegna w toku
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 49.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 209.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik nr 8 (DOC, 31 KiB)
 • przedmiar wod-kan (PDF, 71.3 KiB)
 • przedmiar drog (PDF, 72.9 KiB)
 • SST wod-kan (PDF, 219.9 KiB)
 • SST drogi (ZIP, 692.3 KiB)
 • organizacja ruchu (ZIP, 1.8 MiB)
 • Czesc opisowa (ZIP, 49.1 MiB)
 • projekt wod-kan (ZIP, 10.7 MiB)
 • Projekt rysunki (ZIP, 11.2 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 163.1 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 253.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu