ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki innych postępowań

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna – 2020 r.” Zadanie: 1. Rozmieszczenie koszy na odpady na terenie plaż 2. Odbiór i wywóz odpadów z koszy oraz worków na terenie plaż 3. Sprzątanie terenu plaż Gminy Stegna 4. Bieżące utrzymanie czystości na terenach przyplażowych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 3.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 324.5 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 180.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja podnośnika pożarniczego P185 na podwoziu STAR
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 808.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 272.3 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 134.6 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji operatora przystani żeglarskiej w Rybinie, przystani kajakowych i pomostów
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Zapytanie cenowe (PDF, 2.8 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 44 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-02-12
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna – 2020 r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 3.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 407.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu części I zadania (PDF, 236.3 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 335.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-01-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-21 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych w granicach administracyjnych Gminy Stegna: z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, z nieruchomości, na których w części budynku zamieszkują mieszkańcy, a w części są wykorzystywane w inny sposób (tzw. nieruchomości „mieszane”), z części nieruchomości niezamieszkałych, tj. z nieruchomości wykorzystywanych przez część roku na których znajdują się domki letniskowe, oraz z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (tzw. nieruchomości „sezonowe”)
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 12.2 MiB)
 • Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia (PDF, 8.5 MiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz oferty (DOC, 46 KiB)
 • Załącznik nr 3 - projekt umowy (PDF, 5.7 MiB)
 • Załącznik nr 4 - JEDZ (DOC, 171.5 KiB)
 • Załącznik nr 5- wykaz usług (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 6- wykaz narzędzi (DOC, 41 KiB)
 • Załącznik nr 7- oświadczenie (opłaty, podatki, składki) (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik nr 8- oświadczenie o grupie kapitałowej (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 9 -wykaz cen (DOC, 88.5 KiB)
 • Klucz publiczny (ASC, 700 B)
 • ID postępowania miniPortal (TXT, 36 B)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach 2 (PDF, 3.6 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 345.9 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 314.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-12-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2019-2020 w podziale na części
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 966.3 KiB)
 • Załączniki 1a (ZIP, 4.9 MiB)
 • załącznik_1b_cz_1.zip (ZIP, 23.4 MiB)
 • załącznik_1b_cz_2 (ZIP, 65.8 MiB)
 • załączniki 1c (ZIP, 4.9 MiB)
 • Załączniki 1d (ZIP, 3.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 679.2 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 651.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejscowości Nowy Dwór Gdański
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 522.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 1 MiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach (PDF, 280.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 137.9 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 223.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ul. Północnej wraz z odwodnieniem jezdni – kanalizacją deszczową w miejscowości Stegna
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 827.2 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 3.8 MiB)
 • Informacja o zapytaniach i odpowiedziach (PDF, 654.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 274.3 KiB)
 • Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (PDF, 316.8 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 285.1 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-11-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-03 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej ul. Dmowskiego w Stegnie wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i usunięciem kolizji
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 833 KiB)
 • Załączniki (ZIP, 4.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 201.1 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 195.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-11-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-02 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej w Książęcych Żuławach wraz z odwodnieniem i usunięciem potencjalnych kolizji
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ wraz załącznikami (ZIP, 796.4 KiB)
 • załącznik cz.1 (ZIP, 23.4 MiB)
 • załącznik cz.2 (ZIP, 65.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 193.1 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 190 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji