ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r.