ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE na partnera do projektu w ramach działania Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.17. FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-03-27 11:05:38 przez Adam Wojciech Ruciński

Akapit nr - brak tytułu

Wójt Gminy Stegna działając na mocy art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021– 2027 (t.j. Dz.U z 2022 poz. 1079) ogłasza otwarty nabór na partnerów spoza sektora
finansów publicznych, do wspólnego przygotowania i realizacji projektów w ramach
Priorytetu 5. Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza (EFS+), zgodnie z
Regulaminem wyboru projektów w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 - Priorytet 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza
(EFS+) Działanie 5.17. FEPM.05.17 Usługi społeczne i zdrowotne.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na wybór partnerów do projektu w ramach działania Priorytet 5 Fundusze
europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.17. FEPM.05.17 Usługi
społeczne i zdrowotne” osobiście lub przesyłką rejestrowaną w terminie do dnia
 17 kwietnia 2024 roku do godziny 15:00”
na adres:
Urząd Gminy w Stegnie
ul. Gdańska 34
82-103 Stegna
Decyduje data wpływu do Urzędu

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony