ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Plany pracy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ROK 2018

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXXVIII/313/2018
RADY GMINY STEGNA
z dnia 7 marca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz § 95 ust. 1 Statutu Gminy Stegna, Rada Gminy Stegna uchwala, co
następuje:
§ 1.
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WiceprzewodniczącaRady
Brygida Drągowska

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/313/2018
Rady Gminy Stegna
z dnia 7 marca 2018 r.
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok
 
L.p. Termin realizacji Zadania
1. I KWARTAŁ 1.Ocena realizacji Uchwał Rady Gminy podjętych w 2017 roku.
2.Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
2. II KWARTAŁ 1.Zimowe utrzymanie dróg.
2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu i informację o stanie mienia jednostki samorządu oraz przedstawienie Radzie Gminy wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta.
3.Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
3. III KWARTAŁ 1.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w kadencji 2014 -2018
2.Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
4. IV KWARTAŁ 1.Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Furman
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Furman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-19 11:12:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-19 11:12:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-03-19 11:12:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ROK 2017

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXVII/203/2016
RADY GMINY STEGNA
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) oraz § 95 ust. 1 Statutu Gminy Stegna, Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady
Jolanta Kwiatkowska
 
Załącznik do Uchwały Nr XXVII/203/2016
Rady Gminy Stegna
z dnia 15 grudnia 2016 r.
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok
Termin realizacji Zadania
1.
I KWARTAŁ
1.Informacja na temat wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich i profilaktycznych (opłata za energię, koszty remontów, wpływy z wynajmu).
2.Kontrola zarządzenia wydatkowania funduszu sołeckiego.
3.Analiza realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2016.
4.Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
2.
II KWARTAŁ
1.Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za rok 2016 (ilość dłużników, kwota zadłużenia, podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty).
2.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu i informację o stanie mienia jednostki samorządu oraz przedstawienie Radzie Gminy wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta.
3.Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
3.
III KWARTAŁ
1.Analiza sytuacji mieszkaniowej w gminie (liczba mieszkań komunalnych, realizacja opłat z tytułu czynszu najmu, wydatki na remonty mieszkań).
2.Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
4.
IV KWARTAŁ
1.Ocena realizacji uchwał o utrzymaniu czystości w gminie.
2.Sporządzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
3.Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok;
4.Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Makowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Chojna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-07 10:09:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-07 11:08:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-07 11:08:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2593 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ROK 2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XVI/122/2016
RADY GMINY STEGNA
z dnia 18 lutego 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
DZ. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) oraz § 95 ust. 1 Statutu Gminy Stegna, Rada Gminy Stegna
uchwala, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady
Jolanta Kwiatkowska
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
L.P.
Termin realizacji
Zadania
1.
I KWARTAŁ
 1. Ocena realizacji uchwał za 2015 rok;
 2. Analiza organizacji przetargów za 2015 r.;
 3. Ocena wydatkowania funduszu sołeckiego za 2015 r.;
 4. Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
2.
II KWARTAŁ
 1. Kontrola bieżącego stanu utrzymania dróg gminnych;
 2. Analiza arkuszy organizacyjnych w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 r.;
 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu i informację o stanie mienia jednostki samorządu oraz przedstawienie Radzie Gminy wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta;
 4. Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
3.
III KWARTAŁ
 1. Ocena realizacji uchwały o utrzymaniu czystości w gminie z uwzględnieniem nowych zasad gospodarki odpadami;
 2. Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
4.
IV KWARTAŁ
 1. Analiza sprawozdania Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej za 2015 rok;
 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok;
 3. Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Makowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Makowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-25 12:59:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-25 13:06:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-25 13:32:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2765 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ROK 2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR IX/58/2015
RADY GMINY STEGNA
z dnia 10 czerwca 2015 r.
 
w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 95 ust. 1 Statutu Gminy Stegna Rada Gminy Stegna uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Dokonuje się zmiany w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej po zmianach stanowi załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodnicząca Rady
(-) Brygida Drągowska

 
Załącznik do Uchwały Nr IX/58/2015
Rady Gminy Stegna
z dnia 10 czerwca 2015 r.
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
L.P.
Termin realizacji
Zadania
1.
I KWARTAŁ
1) Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury za 2014 rok;
2) Analiza sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
3) Kompleksowa analiza zakresu zadań Straży Gminnej za 2014 r.;
4) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
5) Ocena realizacji uchwały o utrzymaniu czystości w gminie z uwzględnieniem nowych zasad gospodarki odpadami;
6) Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
2.
II KWARTAŁ

1) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu i informację o stanie mienia jednostki samorządu oraz przedstawienie Radzie Gminy wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta;
2) Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
3.
III KWARTAŁ
 
1) Analiza wykonania inwestycji: Targowisko Mój rynek;
2) Ocena prac nad dokumentacją dotyczącą zejść na plaże.
3) Ocena realizacji interpelacji i zapytań Radnych za okres styczeń-sierpień 2015 r.;
4) Założenia inwestycyjne i finansowe do budżetu Gminy na 2016 rok;
5) Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.
4.
IV KWARTAŁ
1) Ocena wydatkowania funduszu sołeckiego za 2014 r.;
2) Analiza organizacji przetargów na realizację zadań inwestycyjnych;
3) Ocena realizacji uchwał za 2015 rok;
4) Ocena realizacji interpelacji i zapytań Radnych za okres wrzesień-grudzień 2015 r.;
5) Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok;
6) Omówienie projektów uchwał wynikających z bieżących zadań Gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Furman
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Furman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-11 11:17:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-11 11:17:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-16 10:59:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2914 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »