ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XV/164/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XV/163/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej 2334G w miejscowości Niedźwiedzica"
Nr aktu prawnego
XV/162/2020
Status
Uchylony
Lp: 114
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stegna II
Nr aktu prawnego
XV/161/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dworek i Niedźwiedzica
Nr aktu prawnego
XV/160/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna-Centrum
Nr aktu prawnego
XV/159/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działki nr: 164 oraz 168, położone w miejscowości Drewnica.
Nr aktu prawnego
XV/158/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XV/157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stegna stanowiącą podstawę wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021.
Nr aktu prawnego
XV/156/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XV/155/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji