ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemysław stanowiącej działkę nr 207/51 będącej współwłasnością Marbał Sp. z o. o. oraz osoby prywatnej.
Nr aktu prawnego
XXII/207/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jantar obejmujących dz. nr 563 oraz część dz. nr 548.
Nr aktu prawnego
XXII/206/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar obejmującej dz. gminne nr 529 i 535 oraz dz. osób prywatnych nr 530/11, 530/12, 531/11 i 531/25.
Nr aktu prawnego
XXII/205/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar stanowiącej dz. gminną nr 471 oraz dz. osoby prywatnej nr 487/52.
Nr aktu prawnego
XXII/204/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna.
Nr aktu prawnego
XXI/203/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXI/202/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości "sezonowych" oraz nieruchomości "mieszanych"
Nr aktu prawnego
XXI/201/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXI/200/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXI/199/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XX/198/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji