ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stegna stanowiącą podstawę wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w roku szkolnym 2022/2023.
Nr aktu prawnego
XL/353/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych
Nr aktu prawnego
XL/352/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XL/351/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XL/350/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XL/349/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XXXIX/348/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-05-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIX/347/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XXXVIII/346/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/345/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dworek i Niedźwiedzica
Nr aktu prawnego
XXXVIII/344/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji