ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwą „Klub Seniora - Życie zaczyna się na emeryturze”
Nr aktu prawnego
XXVIII/261/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XXVII/260/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-07-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXVII/259/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XXVI/258/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XXV/257/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXV/256/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Stegna na lata 2021-2024 będących w posiadaniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
XXV/255/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stegna stanowiącą podstawę wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXV/254/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXV/253/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-06-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXV/252/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji