ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar obejmującej część działki gminnej nr 569 oraz działkę osób prywatnych nr 550/13 i część działki osób prywatnych nr 651
Nr aktu prawnego
XXIV/241/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jantar, obejmujących działkę gminną nr 520 oraz część działki gminnej nr 548
Nr aktu prawnego
XXIV/240/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy Wczasowej obejmującej działkę osoby prywatnej nr 546/7, położonej w miejscowości Jantar
Nr aktu prawnego
XXIV/239/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
Nr aktu prawnego
XXIV/238/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego
Nr aktu prawnego
XXIV/237/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stegnie
Nr aktu prawnego
XXIV/236/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-05-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XI/111/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
Nr aktu prawnego
XXIV/235/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XXIII/234/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXIII/233/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2329G w miejscowości Broniewo".
Nr aktu prawnego
XXIII/232/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji