ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia zasad w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
XIX/187/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XIX/186/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 54/4, 56/4, 57/6, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 58/17, 103/19, 103/20 oraz części działek nr 58/23, 58/53 w miejscowości Junoszyno
Nr aktu prawnego
XIX/185/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 292/1 obręb Mikoszewo
Nr aktu prawnego
XIX/184/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działki stanowiące własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XIX/183/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVIII/182/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/102/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 24 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XIV/145/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 12 maja 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVIII/181/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Nr aktu prawnego
XVIII/180/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 276/1 i nr 277/1 położonych w miejscowości Stegna przeznaczonych pod poszerzenie dróg gminnych - ul. Kwiatowej i ul. Jagiełły.
Nr aktu prawnego
XVIII/179/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna"
Nr aktu prawnego
XVIII/178/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji