ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXIII/231/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mikoszewo obejmującej część dz. gminnej nr 303 oraz dz. osób prywatnych nr 235/8
Nr aktu prawnego
XXIII/230/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar obejmującej dz. osób prywatnych nr 370/3 oraz 370/7
Nr aktu prawnego
XXIII/229/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działki stanowiącej własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXIII/228/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 612, położonej w miejscowości Jantar na cele drogowe
Nr aktu prawnego
XXIII/227/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar dla terenu działek nr 102 oraz 634/6 obręb Jantar
Nr aktu prawnego
XXIII/226/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stegna pomiędzy ulicami Grunwaldzka, Powstańców Warszawy, Bukowa i ulicą Lipowa, Morska
Nr aktu prawnego
XXIII/225/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Drewnica
Nr aktu prawnego
XXIII/224/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów geodezyjnych: Stobiec i Chełmek
Nr aktu prawnego
XXIII/223/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytucyjny
Nr aktu prawnego
XXIII/222/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji