ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stegna na lata 2020-2022
Nr aktu prawnego
XVIII/177/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stegna w zakresie wydatkowania środków związanych z utrzymaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
XVIII/176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stegna w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na wniosek społeczności Sołectwa Jantar z dnia 30 września 2019 r.
Nr aktu prawnego
XVIII/175/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2020-08-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XVII/174/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania skargi na działalność Zastępcy Wójta Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XVI/173/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVI/172/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego”.
Nr aktu prawnego
XVI/171/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/162/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej 2334G w miejscowości Niedźwiedzica".
Nr aktu prawnego
XVI/170/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stegna.
Nr aktu prawnego
XVI/169/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-08-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Jantarze
Nr aktu prawnego
XVI/168/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji