ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji na 2022 r. w Gminie Stegna
Nr aktu prawnego
XXXV/315/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku
Nr aktu prawnego
XXXV/314/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy Nowodworskiej obejmującej część działki nr 961 położonej w miejscowości Stegna, stanowiącej własność Gminy Stegna.
Nr aktu prawnego
XXXV/313/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej część działki nr 84, położonej w miejscowości Izbiska.
Nr aktu prawnego
XXXV/312/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XXXIV/311/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXIV/310/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXIV/309/2022
Status
Zmieniony
Lp: 58
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXXIV/308/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXXIV/307/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXIII/306/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji