ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wezwania Rady Gminy Stegna do podjęcia uchwały w sprawie zapowiadanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
Nr aktu prawnego
XXIII/221/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/220/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk
Nr aktu prawnego
XXIII/219/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-03-05
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXIII/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXII/217/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XXII/216/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXII/215/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XXII/214/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XXII/213/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wniosku dotyczącego stanu drogi gminnej nr 364 w miejscowości Jantar
Nr aktu prawnego
XXII/212/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji