ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 641
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej drogę, położoną w miejscowości Stegna działki nr 267/1
Nr aktu prawnego
V/20/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 642
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Stegna ze Stowarzyszenia pn. „Związek Miast i Gmin Morskich"
Nr aktu prawnego
V/19/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 643
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia Gminy Stegna ze Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej
Nr aktu prawnego
V/18/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 644
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Stegna w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Rybacka Brać Mierzei".
Nr aktu prawnego
V/17/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 645
Data podjęcia
2015-02-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Stegna odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Nr aktu prawnego
V/16/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 646
Data podjęcia
2015-01-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2015-2025
Nr aktu prawnego
IV/14/2015
Status
Nieobowiązujący
Lp: 647
Data podjęcia
2015-01-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stegna na lata 2015-2019"
Nr aktu prawnego
IV/13/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 648
Data podjęcia
2015-01-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Nr aktu prawnego
IV/12/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 649
Data podjęcia
2015-01-22
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przemysław
Nr aktu prawnego
IV/11/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji