ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XV/157/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stegna stanowiącą podstawę wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021.
Nr aktu prawnego
XV/156/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stegna za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XV/155/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stegna za 2019 r.
Nr aktu prawnego
XV/154/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-06-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XV/153/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XIV/152/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIV/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku długoterminowego kredytu
Nr aktu prawnego
XIV/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Tujsk – przebudowa mostu zwodzonego”.
Nr aktu prawnego
XIV/149/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna.
Nr aktu prawnego
XIV/148/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji