ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie pokrycia w roku 2021 części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXXIII/305/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2021-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXXIII/304/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXII/303/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XXXII/302/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Wójta Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXXII/301/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/134/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XXXII/300/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/25/2015 Rady Gminy Stegna z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
XXXII/299/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2021-2033
Nr aktu prawnego
XXXII/298/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXXII/297/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2021-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stegna.
Nr aktu prawnego
XXXII/296/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji