ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXII/211/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 199/30, 199/31 obręb Stegna
Nr aktu prawnego
XXII/210/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Stegna na lata 2021-2024 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie
Nr aktu prawnego
XXII/209/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeznaczenia działek nr 634/2 oraz 634/4 w miejscowości Jantar pod miejsca parkingowe oraz teren rekreacji
Nr aktu prawnego
XXII/208/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przemysław stanowiącej działkę nr 207/51 będącej współwłasnością Marbał Sp. z o. o. oraz osoby prywatnej.
Nr aktu prawnego
XXII/207/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Jantar obejmujących dz. nr 563 oraz część dz. nr 548.
Nr aktu prawnego
XXII/206/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar obejmującej dz. gminne nr 529 i 535 oraz dz. osób prywatnych nr 530/11, 530/12, 531/11 i 531/25.
Nr aktu prawnego
XXII/205/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2020-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar stanowiącej dz. gminną nr 471 oraz dz. osoby prywatnej nr 487/52.
Nr aktu prawnego
XXII/204/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna.
Nr aktu prawnego
XXI/203/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXI/202/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji