ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości "sezonowych" oraz nieruchomości "mieszanych"
Nr aktu prawnego
XXI/201/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXI/200/2020
Status
Uchylony
Lp: 73
Data podjęcia
2020-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXI/199/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XX/198/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XX/197/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Sieci i Urządzeń Wodociągowych dla Gminy Stegna na lata 2018-2021 będących w posiadaniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego Sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
XX/196/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2021r.
Nr aktu prawnego
XX/195/2020
Status
Zmieniony
Lp: 78
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XX/194/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”
Nr aktu prawnego
XX/193/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stegna
Nr aktu prawnego
XX/192/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji