ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA NR XIV/147/2020 RADY GMINY STEGNA z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych udzielanych przez Gminę Stegna na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.
Nr aktu prawnego
XIV/147/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stegna na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XIV/146/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/102/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 24 października 2019r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2020r.
Nr aktu prawnego
XIV/145/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żuławki
Nr aktu prawnego
XIV/144/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działek nr 1595/6, 1595/7 i 1595/8 położonych w miejscowości Stegna w drodze bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
XIV/143/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XIV/142/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Stegna na lata 2020 – 2025
Nr aktu prawnego
XIV/141/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wniosków
Nr aktu prawnego
XIV/140/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy
Nr aktu prawnego
XIV/139/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/94/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 3 października 2019 r. w sprawie ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stegna
Nr aktu prawnego
XIV/138/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji