ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2020
Nr aktu prawnego
XIV/137/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-05-12
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany Uchwały Nr XI/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia zasad w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
XIV/136/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XIII/135/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIII/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XX/159/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Gminy Stegna, ustalenia opłat za postój w tych strefach, opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat
Nr aktu prawnego
XIII/133/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stegna, w roku szkolnym 2019/2020.
Nr aktu prawnego
XIII/132/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania
Nr aktu prawnego
XIII/131/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XIII/130/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia petycji o ustalenie przyczyny blokującej możliwość podłączenia działek do sieci wodociągowej w miejscowości Tujsk
Nr aktu prawnego
XIII/129/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-01-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIII/128/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji