ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXX/285/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w Gminie Stegna w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXX/284/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXX/283/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GPPiRPA) do realizacji na 2022r. w Gminie Stegna
Nr aktu prawnego
XXX/282/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.”
Nr aktu prawnego
XXX/281/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ul. Irysowej oraz ul. Krokusowej drogom położonym w miejscowości Przemysław
Nr aktu prawnego
XXX/280/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXX/279/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działki nr 455 położonej w miejscowości Stegna w drodze bezprzetargowej
Nr aktu prawnego
XXX/278/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXX/277/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-11-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stegna na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”
Nr aktu prawnego
XXX/276/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji