ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2020-11-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny działek nr 23/61 i 23/64, położonych w miejscowości Żuławki.
Nr aktu prawnego
XX/191/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/126/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2020-2032
Nr aktu prawnego
XIX/190/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XIX/189/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę nr 471/2, położonej w miejscowości Drewnica.
Nr aktu prawnego
XIX/188/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia zasad w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
XIX/187/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XIX/186/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 54/4, 56/4, 57/6, 58/12, 58/13, 58/14, 58/15, 58/16, 58/17, 103/19, 103/20 oraz części działek nr 58/23, 58/53 w miejscowości Junoszyno
Nr aktu prawnego
XIX/185/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 292/1 obręb Mikoszewo
Nr aktu prawnego
XIX/184/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2020-10-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość i ten sam dzierżawca, działki stanowiące własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XIX/183/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2020-09-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XVIII/182/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji