ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu zmian Regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXVIII/272/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia zasad w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Nr aktu prawnego
XXVIII/271/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki nr 780/1, 780/2 i 777/3 położonej w miejscowości Stegna w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego
Nr aktu prawnego
XXVIII/269/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości, stanowiącej część działki nr 745/2, położonej w miejscowości Stegna
Nr aktu prawnego
XXVIII/268/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXVIII/267/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXVIII/266/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w części nazwy z ul. Wczasowej na ul. Zacisze obejmującej część działki nr 531/25 stanowiącej własność osób prywatnych oraz nadania nazwy ul. Zacisze obejmującej działkę nr 543/22 stanowiącej własność Gminy Stegna położonych w miejscowości Jantar
Nr aktu prawnego
XXVIII/265/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w części nazwy ul. Cegielnianej obejmującej część działki nr 1599 oraz działkę nr 1096 oraz nadania nazwy ulicy dla pozostałej części działki nr 1599 w miejscowości Stegna stanowiących własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXVIII/264/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jantar, obejmującej działkę nr 443/22, 449/12 oraz 460/6 stanowiące własność Gminy Stegna
Nr aktu prawnego
XXVIII/263/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-09-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego pod nazwą Klub Emp@tia
Nr aktu prawnego
XXVIII/262/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji