Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-07-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLII/363/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XLI/362/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2022.
Nr aktu prawnego
XLI/361/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034
Nr aktu prawnego
XL/360/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2022
Nr aktu prawnego
XL/359/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XL/358/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Stegna, położonych w miejscowościach Mikoszewo i Drewnica
Nr aktu prawnego
XL/357/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 136/3, położonej w miejscowości Stegienka.
Nr aktu prawnego
XL/356/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 708/1, położonej w miejscowości Stegna
Nr aktu prawnego
XL/355/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w części obrębów Bronowo, Dworek, Niedźwiedzica, Żuławki
Nr aktu prawnego
XL/354/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji