Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Informacja ogłoszona dnia 2021-10-27 11:33:49 przez Adam Wojciech Ruciński

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2022

 
Ogłoszenie
o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2022
 
Na podstawie Uchwały Nr XXXVI/343/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 12 września 2013 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów, w zakresie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Stegna ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy na rok 2022 r.
 
Cel konsultacji
  1.  Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.
  2. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Wójta Gminy Stegna.
 
Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Stegna, na temat projektu Rocznego programu współpracy.
 
Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
1. Termin rozpoczęcia konsultacji: od 27.10.2021 roku
2. Termin zakończenia konsultacji: do 15.11.2021 roku
 
Obszar konsultacji lub podmioty uprawnione do udziału w konsultacji.
Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mających swoją siedzibę na terenie Gminy Stegna.
 
Forma i miejsce konsultacji
  1. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu, należy zgłaszać w terminie do 15 listopada 2021 roku:
a) w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  na adres: Urząd Gminy Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna.
b) elektronicznie na adres e-mail: ,
2. Uwagi i opinie muszą wpłynąć do sekretariatu lub na skrzynkę e-mail w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2021 r. do godz. 10.00.
3. Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Stegna www.stegna.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie urzędu.
4. Na kopercie lub w tytule e-mail należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2022".
5. Nie będą uwzględniane: opinie, uwagi, propozycje:
a) przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych,
b) złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed i po terminie ogłoszonych konsultacji,
c) niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.
6. Informacje w sprawie konsultacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Stegna, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, w pokoju nr 2 oraz pod numerem telefonu: 55 247 81 71 wew. 30 - osoba do kontaktu – Małgorzata Hordyńska

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Stegna
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Hordyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-27 11:25:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Adam Wojciech Ruciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-27 11:33:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Adam Wojciech Ruciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-27 11:33:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
385 raz(y)