ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:27:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 229/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2020 rok. Małgorzata Furman
07:25:05 Edycja elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 228/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2020 rok. Małgorzata Furman
07:24:03 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 228/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2020 rok. Małgorzata Furman
07:24:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 228/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2020 rok. Małgorzata Furman

Zmiany z dnia: 2021-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:35:42 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Rafał Tokarski
07:35:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku. Rafał Tokarski

Zmiany z dnia: 2021-01-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:29:55 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 Adam Wojciech Ruciński
10:45:49 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Przebudowa drogi gminnej działki nr 144 i 329 ul. Krótkiej w miejscowości Jantar w systemie „ Zaprojektuj i Wybuduj” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Angelika Talpa
10:41:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 Angelika Talpa

Zmiany z dnia: 2021-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:02:39 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy na działce nr 194/1 Adam Wojciech Ruciński

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony