ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:16:43 Upublicznienie elementu wakaty - załącznik Wyniki_naboru - Nazwa elementu do którego przynależy: 5/2021 Adam Wojciech Ruciński
14:16:38 Zmiana parametru danych do wyników. Edycja elementu wakaty - ogłoszenie 5/2021 Adam Wojciech Ruciński
14:16:23 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 5/2021 Adam Wojciech Ruciński

Zmiany z dnia: 2021-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:13:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan postępowań wersja nr 10.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 Adam Wojciech Ruciński
13:26:45 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wydanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nn-0,4kV wraz z jedną szafą kablowo-pomiarową na terenie działek nr 699/3, 707, 702, 717, 718/14, 718/25 położonych przy ul. Sportowej w obrębie geodezyjnym Stegna, gmina Stegna.
(widoczna od 2021-11-25 00:00:00)
Artur Kozłowski

Zmiany z dnia: 2021-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:45:53 Upublicznienie elementu informacja Wyniki przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok". Adam Wojciech Ruciński
07:45:58 Upublicznienie listy kandydatów elementu wakaty - ogłoszenie 5/2021 Adam Wojciech Ruciński
07:27:54 Deaktywacja listy kandydatów elementu wakaty - ogłoszenie 5/2021 Adam Wojciech Ruciński

Zmiany z dnia: 2021-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:31:26 Upublicznienie elementu informacja Posiedzenie Komisji ds. Budżetu w dniu 24.11.2021 r. - tryb zdalny Małgorzata Furman
10:57:44 Edycja elementu informacja Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 24.11.2021 r. Małgorzata Furman

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony