ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-05-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:50:35 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 104/2023 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, położonych w miejscowości Junoszyno i Jantar Małgorzata Furman
09:46:41 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 103/2023 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym Małgorzata Furman

Zmiany z dnia: 2023-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:17:30 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 100/2023 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 56/2022 Wójta Gminy Stegna z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Małgorzata Furman
14:08:20 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 99/2023 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2023 rok. Małgorzata Furman
13:46:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Komisji Rewizyjnej z dnia 18.05.2023 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: 1. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok. 2. Uchwalenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stegna. 3. Uchwalenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Małgorzata Furman
13:45:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 18.05.2023 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: 1. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Wójta z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok. 2. Uchwalenie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Stegna. 3. Uchwalenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. Małgorzata Furman
10:21:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji treść decyzji - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wydaniu w dniu 23.05.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak Ewelina Charkiewicz
10:21:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wydaniu w dniu 23.05.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak Ewelina Charkiewicz
10:21:43 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Stegna o wydaniu w dniu 23.05.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GO-ŚR.6220.1.9.2023 dla przedsięwzięcia pn. Ewelina Charkiewicz

Zmiany z dnia: 2023-05-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:45:33 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 101/2023 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie zasad zagospodarowania oraz dalszego wykorzystania przez Gminę Stegna elementów infrastruktury kanalizacyjnej po dokonaniu jej odbioru i oddaniu do użytkowania Małgorzata Furman

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony