ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:01:59 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Stegna, przeznaczonej do dzierżawy Adam Wojciech Ruciński
08:51:48 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 69/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2021 rok. Małgorzata Furman

Zmiany z dnia: 2021-05-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:36:48 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Gminy Stegna zwołanej na dzień 11 czerwca 2021 r. Małgorzata Furman
13:10:15 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 68/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z przebudową drogi gminnej ul. Zielonej w miejscowości Drewnica Małgorzata Furman
13:09:12 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 67/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 39/2021 Wójta Gminy Stegna z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Stegna w sprawie dokumentu pt. „Projekt docelowej Organizacji Ruchu Drogowego – ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych i pojazdu typu MELEX na terenie miejscowości Stegna” Małgorzata Furman
13:08:15 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 66/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2021 rok. Małgorzata Furman
13:07:05 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 65/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Małgorzata Furman
13:06:04 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 64/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 224/2020 Wójta Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Małgorzata Furman
13:04:23 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 63/2021 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2021 rok. Małgorzata Furman
13:02:11 Upublicznienie elementu informacja Raport o stanie Gminy Stegna za 2020 r. Małgorzata Furman

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony