ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-05-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:50:34 Upublicznienie elementu informacja SOŁECTWO RYBINA - 26.05.2021 r. Małgorzata Furman

Zmiany z dnia: 2021-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:12:05 Upublicznienie elementu informacja Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej łącznie 500zł w 2020 r Adam Wojciech Ruciński
14:12:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej łącznie 500zł w 2020 r Adam Wojciech Ruciński
14:09:14 Upublicznienie elementu informacja Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku Adam Wojciech Ruciński
14:09:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2020 roku Adam Wojciech Ruciński

Zmiany z dnia: 2021-05-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:01:09 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 95A/2018 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Stegnie Małgorzata Furman
09:56:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 95A/2018 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Stegnie Małgorzata Furman
09:47:47 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 238/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Stegnie Małgorzata Furman
09:47:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE NR 238/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Gminy w Stegnie Małgorzata Furman
09:46:12 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 237/2020 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy w Stegnie i kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie. Małgorzata Furman

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony