Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 25

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 21680
Deklaracja dostępności 8499
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 1999
Aktualności 211003
Ogłoszenia 722016
Obwieszczenia 637069
Rada Gminy 36353
Skład Rady 4638
2024 - 2029 355
2018 - 2024 7101
2014 - 2018 8807
Przewodniczący Rady 12333
Dyżur 2043
Sesje Rady 2024 -2029 326
Zawiadomienia 1033
Protokoły 124
Imienne wykazy głosowań Radnych 174
Transmisje obrad Rady Gminy 205
Sesje Rady 2018 - 2024 4697
Zawiadomienia 13319
2024 rok 1323
2023 rok 8989
2022 rok 13099
2021 rok 13256
2020 rok 25907
2019 rok 16344
2018 rok 6650
Protokoły 60115
Imienne wykazy głosowań Radnych 54462
Transmisje obrad Rady Gminy 5100
Sesje Rady 2014 - 2018 3909
Zawiadomienia 108610
Protokoły 100750
Komisje Rady 2024 - 2029 89
Wspólne posiedzenia Komisji Rady 22
Komisja Rewizyjna 26
Skład osobowy 106
Posiedzenia 25
2024 111
Komisja skarg, wniosków i petycji 30
Skład Osobowy 112
Posiedzenia 14
2024 71
Komisja ds. Budżetu 25
Skład osobowy 94
Posiedzenia 19
2024 81
Komisja ds. Społecznych 27
Skład osobowy 103
Posiedzenia 25
2024 127
Komisje Rady 2018 - 2024 2149
Wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy 1134
Komisja Rewizyjna 1088
Skład osobowy 3179
Posiedzenia 1078
2024 697
2023 3432
2022 4568
2021 7025
2020 8290
2019 12594
2018 3091
Komisja skarg, wniosków i petycji 1158
Skład osobowy 3739
Posiedzenia 989
2024 646
2023 2561
2022 4008
2021 1665
2020 8063
2019 17271
2018 6039
Stanowiska Komisji skarg, wniosków i petycji 15916
Komisja ds. Budżetu 1115
Skład osobowy 3347
Posiedzenia 1017
2024 362
2023 2845
2022 5645
2021 6178
2020 11476
2018 4934
2019 15176
Komisja ds. Społecznych 1115
Skład osobowy 3131
Posiedzenia 1045
2024 229
2023 3776
2022 5338
2021 4462
2020 8552
2019 22949
2018 4757
Komisje Rady 2014 - 2018 2494
Wspólne posiedzenia 1589
Kadencja 2014 - 2018 5402
Zawiadomienia 12190
Protokoły 7574
Komisja rewizyjna 1682
Skład osobowy 5615
Posiedzenia 5315
2015 34465
2016 1211
2017 14925
2018 11348
Plany pracy 13162
Protokoły z kontroli 1190
2015 20640
2016 21532
2017 14968
2018 3643
Komisja ds. Społecznych 1670
Skład osobowy 5318
Posiedzenia 3767
2015 55301
2016 23347
2017 23945
2018 18134
Plany pracy 9326
Komisja ds. Budżetu 1617
Skład osobowy 5355
Posiedzenia 3366
2015 29885
2016 14447
2017 20113
2018 9739
Plany pracy 12174
Transmisje obrad 2041
Interpelacje, zapytania Radnych oraz treść udzielonych odpowiedzi 3135
ROK 2023 2488
ROK 2022 2381
ROK 2021 2556
ROK 2020 5864
ROK 2018 11314
ROK 2019 4953
ROK 2017 19795
ROK 2016 46452
ROK 2015 58669
Wykaz włodarzy Gminy Stegna 14187
Urząd 19144
Regulamin Organizacyjny Urzędu 9322
Skład Władz Gminy 10480
Dane Teleadresowe 16339
Referaty i telefony 148964
Jednostki pomocnicze - Sołectwa 108292
Sołtysi 2019-2024 6652
Zebrania wyborcze w Sołectwach - 2024 r. 149
Zebrania wiejskie 2024 rok 943
Zebrania wiejskie 2023 rok 10042
Zebrania wiejskie 2022 rok 14623
Zebrania wiejskie 2021 rok 28796
Zebrania wiejskie 2020 rok 47565
Zebrania wiejskie 2019 rok 87594
Zebrania wiejskie 2015-2018 213629
Akty prawne 1319816
ZARZĄDZENIA WÓJTA - 2015 - 2023 513
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY STEGNA 51154
KADENCJA 2006-2010 1354
2006 966
2007 995
2008 956
2009 904
2010 71698
KADENCJA 2010-2014 1642
2010 36577
2011 202456
2012 191213
2013 184872
2014 155922
Zarządzenia Wójta 747253
od 2024 1434
2023 67464
2022 128919
2021 132801
2020 246369
2019 239116
2018 234072
2017 244297
2016 193771
2015 199689
Jednostki organizacyjne 7225
Szkoły 64137
Zespół Szkół w Stegnie 553
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy 168
Szkoła Podstawowa w Tujsku 152
Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie 144
Szkoła Podstawowa im. Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Jantarze 133
GOK 8981
konkursy 9872
GOPS 8014
konkursy 6940
Ochotnicza Straż Pożarna 3461
OSP Stegna 387
OSP Drewnica 332
OSP Jantar 370
OSP Mikoszewo 342
OSP Tujsk 1140
OSP Stegienka 465
OSP Broniewo 350
OSP Chełmek Osada 346
Platforma zakupowa 0
Rządowy Program Odbudowy Zabytków 142
Zamówienia publiczne 475211
Aktualne 428742
W toku 365483
Wyniki 381894
Archiwalne 393696
Wyniki innych postępowań 358738
Zamówienia do 130 000 PLN 225611
Plan postępowań o udzielenie zamówień 28777
Ogłoszenia o pracy 380620
Aktualne 188069
W toku 235454
Wyniki 553635
Wymagane Dokumenty i Oświadczenia 8181
Kontrola zarządcza 6390
Oświadczenia Wójta o stanie kontroli zarządczej 16169
Oświadczenie kierowników jednostek o stanie kontroli zarządczej 5883
Procedury kontroli zarządzcej 5812
Protokoły kontrolne 44858
Budżet i majątek 25674
2015 67526
2016 43572
2017 67267
2018 40226
Łączne sprawozdania finansowe 20429
2019 32994
Łączne sprawozdania finansowe 15041
2020 37728
Sprawozdania finansowe 9093
2021 16032
Sprawozdania finansowe 7165
2022 15206
Sprawozdania finansowe 4341
2023 6920
Sprawozdania finansowe 834
2024 914
Informacje Publiczne 23986
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 18561
Strategie, programy, raporty 21483
Rejestr Informacji o Środowisku 18772
Rejestr intytucji kultury 11464
Petycje 99001
Złożone od 2022 r. 8534
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015r. 5074
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r 4671
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017r. 2913
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. 2587
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. 2172
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. 1536
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. 1097
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r. 681
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023 r. 59
Oświadczenia majątkowe 661623
Statut Gminy Stegna 12845
Formularze Sądowe 9746
Gospodarka odpadami komunalnymi 9309
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 20431
Planowanie Przestrzenne 4803
Studium 4901
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 2218
Dane przestrzenne 13612
Plan ogólny gminy Stegna 452
Prawo Miejscowe 50725
2018 27006
2017 55621
2016 48037
2015 46831
2014 31536
2013 52900
2012 42116
2011 52409
2010 13276
Okręgi i stałe obwody wyborcze 3525
Wybory do Parlamentu Europejskiego 4469
2024 1054
2019 34810
2024 314
Wybory Samorządowe 9049
2024 8884
2018 68165
Wybory parlamentarne Sejm, Senat 6246
2023 4250
2019 17508
2015 39900
Wybory Prezydenckie 7000
2015 10494
2020 26373
Referendum ogólnokrajowe 7106
2023 481
2015 20694
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stegna 3924
2019 29662
Wybory ławników 3285
Kadencja 2024 - 2027 1614
Interpretacja 16388
Informacja dla osób niesłyszących 9704
Archiwum BIP 16781
Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" sp. z o.o. 12198

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3026302
Redakcja biuletynu 8230
Mapa serwisu 6812
Statystyki 6503
Kanały RSS 6524
Kontakt 126948