Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 15

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 10998
Deklaracja dostępności 2816
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 766
Aktualności 135946
Obwieszczenia 367119
Zarządzenia Wójta 656230
2022 12747
2021 51607
2020 139860
2019 140592
2018 136920
2017 141396
2015 115756
2016 112988
Rada Gminy 26584
Skład Rady 3745
2014 - 2018 7188
2018 - 2023 4716
Przewodniczący Rady 8703
Dyżur 1636
Sesje Rady 2018 - 2023 3090
Zawiadomienia 10581
2022 rok 2145
2021 rok 5686
2020 rok 15599
2019 rok 9507
2018 rok 3802
Protokoły 23935
Imienne wykazy głosowań Radnych 24275
Transmisje obrad Rady Gminy 2932
Sesje Rady 2014 - 2018 3372
Zawiadomienia 79490
Protokoły 73005
Komisje Rady 2018 - 2023 1352
Wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy 698
Komisja Rewizyjna 671
Skład osobowy 1998
Posiedzenia 636
2022 444
2021 2294
2020 4515
2019 7603
2018 1973
Komisja skarg, wniosków i petycji 729
Skład osobowy 2232
Posiedzenia 628
2022 422
2021 655
2020 4490
2019 10239
2018 3879
Stanowiska Komisji skarg, wniosków i petycji 6519
Komisja ds. Budżetu 698
Skład osobowy 2097
Posiedzenia 676
2022 624
2021 1992
2020 6183
2018 3166
2019 9343
Komisja ds. Społecznych 710
Skład osobowy 1927
Posiedzenia 689
2022 1002
2021 1191
2020 4599
2019 14176
2018 2991
Komisje Rady 2014 - 2018 1971
Wspólne posiedzenia 1243
Kadencja 2014 - 2018 4125
Zawiadomienia 9111
Protokoły 5769
Komisja rewizyjna 1365
Skład osobowy 4311
Posiedzenia 5003
2015 25064
2016 866
2017 10437
2018 7475
Plany pracy 9753
Protokoły z kontroli 873
2015 15014
2016 15525
2017 10865
2018 2427
Komisja ds. Społecznych 1319
Skład osobowy 4075
Posiedzenia 3479
2015 39783
2016 16876
2017 16999
2018 11855
Plany pracy 6809
Komisja ds. Budżetu 1300
Skład osobowy 4117
Posiedzenia 3049
2015 21814
2016 10416
2017 13991
2018 6390
Plany pracy 8631
Interpelacje, zapytania Radnych oraz treść udzielonych odpowiedzi 2468
ROK 2022 454
ROK 2021 912
ROK 2020 3319
ROK 2018 7387
ROK 2019 3088
ROK 2017 14403
ROK 2015 44127
ROK 2016 34245
Transmisje obrad 539
Wykaz włodarzy Gminy Stegna 7912
Urząd 13657
Regulamin Organizacyjny Urzędu 6956
Skład Władz Gminy 7818
Dane Teleadresowe 12645
Referaty i telefony 115755
Jednostki pomocnicze - Sołectwa 76728
Sołtysi 2019-2024 2767
Zebrania wiejskie 2022 rok 270
Zebrania wiejskie 2021 rok 9428
Zebrania wiejskie 2020 rok 25355
Zebrania wiejskie 2019 rok 54227
Zebrania wiejskie 2015-2018 149610
Jednostki organizacyjne 3742
Szkoły 56736
GOK 6505
konkursy 7190
GOPS 5817
konkursy 5038
Ochotnicza Straż Pożarna 118
OSP Stegna 50
OSP Drewnica 49
OSP Jantar 51
OSP Mikoszewo 51
OSP Tujsk 185
OSP Stegienka 205
OSP Broniewo 45
OSP Chełmek Osada 44
Ogłoszenia 487108
Platforma zakupowa 0
Zamówienia publiczne 343587
Aktualne 302430
W toku 250891
Wyniki 260096
Archiwalne 261326
Wyniki innych postępowań 239677
Zamówienia do 30 000 Euro 183314
Plan postępowań o udzielenie zamówień 15491
Ogłoszenia o pracy 233114
Aktualne 116311
W toku 150375
Wyniki 343519
Wymagane Dokumenty i Oświadczenia 4694
Kontrola zarządcza 2530
Oświadczenia Wójta o stanie kontroli zarządczej 9485
Oświadczenie kierowników jednostek o stanie kontroli zarządczej 3808
Procedury kontroli zarządzcej 4207
Protokoły kontrolne 29997
Budżet i majątek 17790
2015 50033
2016 32820
2017 48413
2018 27541
Łączne sprawozdania finansowe 12889
2019 20218
Łączne sprawozdania finansowe 8477
2020 20007
Sprawozdania finansowe 3324
2021 4619
Sprawozdania finansowe 704
2022 1335
Akty prawne 808230
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY STEGNA 36370
KADENCJA 2006-2010 943
2006 699
2007 727
2008 674
2009 630
2010 51265
KADENCJA 2010-2014 1225
2010 26173
2011 146850
2012 138238
2013 136380
2014 113393
Informacje Publiczne 16597
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 11948
Strategie, programy, raporty 12444
Rejestr Informacji o Środowisku 12617
Rejestr intytucji kultury 5173
Petycje 66973
Złożone od 2022 r. 317
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015r. 3691
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r 3345
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017r. 1912
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. 1488
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. 1046
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. 444
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. 64
Oświadczenia majątkowe 435617
Statut Gminy Stegna 8014
Formularze Sądowe 5450
Gospodarka odpadami komunalnymi 4566
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 13229
Planowanie Przestrzenne 300
Studium 480
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 197
Dane przestrzenne 481
Prawo Miejscowe 41425
2018 19430
2017 41240
2016 35731
2015 34944
2014 23151
2013 35762
2012 28461
2011 35745
2010 9087
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1305
2019 22461
Wybory Samorządowe 2475
2018 46980
Wybory parlamentarne Sejm, Senat 2735
2019 11276
2015 30815
Wybory Prezydenckie 4188
2015 8048
2020 15404
Referendum ogólnokrajowe 3787
2015 15854
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stegna 996
2019 18405
Interpretacja 9883
Informacja dla osób niesłyszących 5645
Archiwum BIP 9842
Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" sp. z o.o. 6621

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1906718
Redakcja biuletynu 4048
Mapa serwisu 3466
Statystyki 3338
Kanały RSS 2986
Kontakt 87963