ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 11
Data ogłoszenia
2019-06-25
Termin składania dokumentów
2019-07-05 13:00:00
Stanowisko
nauczyciel języka polskiego
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 12
Data ogłoszenia
2019-06-25
Termin składania dokumentów
2019-07-05 13:00:00
Stanowisko
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 13
Data ogłoszenia
2019-06-25
Termin składania dokumentów
2019-07-05 13:00:00
Stanowisko
nauczyciel matematyki
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 14
Data ogłoszenia
2019-06-25
Termin składania dokumentów
2019-07-08 10:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds.kadr i archiwum
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 15
Data ogłoszenia
2019-05-14
Termin składania dokumentów
2019-05-24 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. gospodarki komunalnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 16
Data ogłoszenia
2019-05-07
Termin składania dokumentów
2019-05-20 09:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds.społecznych i oświaty
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 17
Data ogłoszenia
2019-05-07
Termin składania dokumentów
2019-05-20 09:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds.kadr i archiwum
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 18
Data ogłoszenia
2019-02-08
Termin składania dokumentów
2019-02-19 10:00:00
Stanowisko
Pracownik ds. inwestycji i infrastruktury
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat rozwoju inwestycji i infrastruktury
Lp: 19
Data ogłoszenia
2019-01-23
Termin składania dokumentów
2019-02-04 10:00:00
Stanowisko
podinspektor ds.techniczno-kancelaryjnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 20
Data ogłoszenia
2019-01-17
Termin składania dokumentów
2019-01-28 10:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds.wymiaru podatków
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat podatków i opłat lokalnych

Nawigacja między stronami listy informacji