ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 11
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania dokumentów
2019-07-25 10:00:00
Stanowisko
referent ds. świadczeń wychowawczych
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 12
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania dokumentów
2019-07-31 10:00:00
Stanowisko
Pomoc administracyjna na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 13
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania dokumentów
2019-07-31 10:00:00
Stanowisko
Pracownik ds.gospodarki nieruchomościami na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 14
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania dokumentów
2019-07-31 10:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds.gospodarki przestrzennej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 15
Data ogłoszenia
2019-07-12
Termin składania dokumentów
2019-07-23 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. administracyjnych i płac
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 16
Data ogłoszenia
2019-07-05
Termin składania dokumentów
2019-07-16 10:00:00
Stanowisko
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 17
Data ogłoszenia
2019-07-02
Termin składania dokumentów
2019-07-12 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds.gospodarki przestrzennej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 18
Data ogłoszenia
2019-07-01
Termin składania dokumentów
2019-07-12 10:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 19
Data ogłoszenia
2019-07-01
Termin składania dokumentów
2019-07-12 10:00:00
Stanowisko
Pracownik ds.gospodarki nieruchomościami na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 20
Data ogłoszenia
2019-07-01
Termin składania dokumentów
2019-07-12 10:00:00
Stanowisko
Pomoc administracyjna na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości

Nawigacja między stronami listy informacji