ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 21
Data ogłoszenia
2019-01-04
Termin składania dokumentów
2019-01-17 00:00:00
Stanowisko
Asystent rodziny
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 22
Data ogłoszenia
2018-12-21
Termin składania dokumentów
2019-01-11 12:00:00
Stanowisko
Dyrektor Zespołu Szkół w Tujsku
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 23
Data ogłoszenia
2018-12-19
Termin składania dokumentów
2019-01-04 10:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds.wymiaru podatków
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat podatków i opłat lokalnych
Lp: 24
Data ogłoszenia
2018-12-06
Termin składania dokumentów
2018-12-17 10:00:00
Stanowisko
podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 25
Data ogłoszenia
2018-11-23
Termin składania dokumentów
2018-12-07 10:00:00
Stanowisko
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat ogólno - organizacyjny
Lp: 26
Data ogłoszenia
2018-08-06
Termin składania dokumentów
2018-08-16 14:00:00
Stanowisko
podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego ,świadczeń rodzinnych i zaangażowania środków budżetowych
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 27
Data ogłoszenia
2018-07-09
Termin składania dokumentów
2018-07-27 10:00:00
Stanowisko
Nauczyciel informatyki
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 28
Data ogłoszenia
2018-06-06
Termin składania dokumentów
2018-06-22 10:00:00
Stanowisko
Nauczyciel WDŻ
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 29
Data ogłoszenia
2018-06-06
Termin składania dokumentów
2018-06-22 10:00:00
Stanowisko
Nauczyciel Edukacja dla bezpieczeństwa
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 30
Data ogłoszenia
2018-06-05
Termin składania dokumentów
2018-06-22 10:00:00
Stanowisko
Opiekun na dowozach szkolnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy

Nawigacja między stronami listy informacji