ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 21
Data ogłoszenia
2019-06-25
Termin składania dokumentów
2019-07-08 10:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. administracyjnych i płac
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 22
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania dokumentów
2019-07-02 10:00:00
Stanowisko
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 23
Data ogłoszenia
2019-06-06
Termin składania dokumentów
2019-06-17 10:00:00
Stanowisko
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 24
Data ogłoszenia
2019-06-03
Termin składania dokumentów
2019-06-14 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. administracyjnych i płac
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 25
Data ogłoszenia
2019-06-03
Termin składania dokumentów
2019-06-14 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds.kadr i archiwum
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 26
Data ogłoszenia
2019-05-14
Termin składania dokumentów
2019-05-24 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. administracyjnych i płac
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 27
Data ogłoszenia
2019-04-29
Termin składania dokumentów
2019-05-07 14:00:00
Stanowisko
referent ds. funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny i pomocy materialnej dla uczniów
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 28
Data ogłoszenia
2018-12-31
Termin składania dokumentów
2019-01-18 10:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. oświaty
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat ogólno - organizacyjny
Lp: 29
Data ogłoszenia
2018-11-05
Termin składania dokumentów
2018-11-22 10:00:00
Stanowisko
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 30
Data ogłoszenia
2018-06-20
Termin składania dokumentów
2018-06-29 14:00:00
Stanowisko
podinspektor ds. funduszu alimentacyjnego ,świadczeń rodzinnych i zaangażowania środków budżetowych
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy

Nawigacja między stronami listy informacji