ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 31
Data ogłoszenia
2018-06-05
Termin składania dokumentów
2018-06-22 10:00:00
Stanowisko
Sprzątaczka
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 32
Data ogłoszenia
2018-03-21
Termin składania dokumentów
2018-04-05 10:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. oświaty
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 33
Data ogłoszenia
2018-01-19
Termin składania dokumentów
2018-01-29 10:00:00
Stanowisko
Pracownik ds. Informatyki i informacji niejawnej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat ogólno - organizacyjny
Lp: 34
Data ogłoszenia
2017-12-15
Termin składania dokumentów
2017-12-29 12:00:00
Stanowisko
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 35
Data ogłoszenia
2017-11-21
Termin składania dokumentów
2017-12-06 09:00:00
Stanowisko
Zastępstwo - Pracownik ds. gospodarki nieruchomościami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat ds. gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 36
Data ogłoszenia
2017-08-25
Termin składania dokumentów
2017-09-13 10:00:00
Stanowisko
Psycholog szkoły
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 37
Data ogłoszenia
2017-07-24
Termin składania dokumentów
2017-08-04 10:00:00
Stanowisko
Intendent
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 38
Data ogłoszenia
2017-07-24
Termin składania dokumentów
2017-08-04 10:00:00
Stanowisko
Nauczyciel przedszkola
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 39
Data ogłoszenia
2017-07-24
Termin składania dokumentów
2017-08-04 10:00:00
Stanowisko
Nauczyciel świetlicy
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 40
Data ogłoszenia
2017-07-21
Termin składania dokumentów
2017-08-04 14:00:00
Stanowisko
Dyrektor Żłobka
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy

Nawigacja między stronami listy informacji