ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 11
Data ogłoszenia
2020-02-26
Termin składania dokumentów
2020-03-16 12:00:00
Stanowisko
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 12
Data ogłoszenia
2020-02-26
Termin składania dokumentów
2020-03-16 12:00:00
Stanowisko
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jantarze
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 13
Data ogłoszenia
2020-02-25
Termin składania dokumentów
2020-03-06 14:00:00
Stanowisko
Pracownik ds.gospodarki odpadami i ochrony środowiska na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat gospodarki odpadami i ochrony środowiska
Lp: 14
Data ogłoszenia
2020-02-03
Termin składania dokumentów
2020-02-14 12:00:00
Stanowisko
Pomoc administracyjna na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 15
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania dokumentów
2019-07-25 10:00:00
Stanowisko
referent ds. świadczeń wychowawczych
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 16
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania dokumentów
2019-07-31 10:00:00
Stanowisko
Pomoc administracyjna na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 17
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania dokumentów
2019-07-31 10:00:00
Stanowisko
Pracownik ds.gospodarki nieruchomościami na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 18
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania dokumentów
2019-07-31 10:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds.gospodarki przestrzennej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 19
Data ogłoszenia
2019-07-12
Termin składania dokumentów
2019-07-23 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. administracyjnych i płac
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 20
Data ogłoszenia
2019-07-05
Termin składania dokumentów
2019-07-16 10:00:00
Stanowisko
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy

Nawigacja między stronami listy informacji