ˆ

W toku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 21
Data ogłoszenia
2019-07-02
Termin składania dokumentów
2019-07-12 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds.gospodarki przestrzennej
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 22
Data ogłoszenia
2019-07-01
Termin składania dokumentów
2019-07-12 10:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 23
Data ogłoszenia
2019-07-01
Termin składania dokumentów
2019-07-12 10:00:00
Stanowisko
Pracownik ds.gospodarki nieruchomościami na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 24
Data ogłoszenia
2019-07-01
Termin składania dokumentów
2019-07-12 10:00:00
Stanowisko
Pomoc administracyjna na zastępstwo za nieobecnego pracownika
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat infrastruktury, gospodarki przestrzennej i nieruchomości
Lp: 25
Data ogłoszenia
2019-06-25
Termin składania dokumentów
2019-07-08 10:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. administracyjnych i płac
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 26
Data ogłoszenia
2019-06-21
Termin składania dokumentów
2019-07-02 10:00:00
Stanowisko
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 27
Data ogłoszenia
2019-06-06
Termin składania dokumentów
2019-06-17 10:00:00
Stanowisko
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Nazwa wydziału ogłaszającego
jednostka organizacyjna gminy
Lp: 28
Data ogłoszenia
2019-06-03
Termin składania dokumentów
2019-06-14 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. administracyjnych i płac
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 29
Data ogłoszenia
2019-06-03
Termin składania dokumentów
2019-06-14 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds.kadr i archiwum
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny
Lp: 30
Data ogłoszenia
2019-05-14
Termin składania dokumentów
2019-05-24 14:00:00
Stanowisko
Podinspektor ds. administracyjnych i płac
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat społeczno-organizacyjny

Nawigacja między stronami listy informacji