ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 141
Data ogłoszenia
2016-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-25 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przemysław i Drewnica wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 266.9 KiB)
 • Formularze (DOC, 76 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 279 KiB)
Lp 142
Data ogłoszenia
2016-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych w okresie wrzesień grudzień 2016 r. dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Stegna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 285.7 KiB)
 • Formularze (DOC, 156 KiB)
 • Odpowiedzi (PDF, 246 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 262.5 KiB)
Lp 143
Data ogłoszenia
2016-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2016-07-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Przemysław wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww. dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Przemysław budowa świetlicy SIWZ (PDF, 519.6 KiB)
 • Odpowiedzi (PDF, 729.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 253.5 KiB)
Lp 144
Data ogłoszenia
2016-05-19
Termin składania ofert / wniosków
2016-05-30 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Stegna wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załączniki edytowalne (DOC, 81.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 282.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 260.3 KiB)
Lp 145
Data ogłoszenia
2016-04-15
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-28 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Stegna wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 281.1 KiB)
 • Załączniki (DOC, 81.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach (PDF, 199.3 KiB)
Lp 146
Data ogłoszenia
2016-04-12
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaży Gminy Stegna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ - Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaży Gminy Stegna (PDF, 553.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 pzp (DOCX, 19.2 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pzp (DOCX, 18.7 KiB)
 • załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (DOCX, 23.8 KiB)
 • załącznik nr 4a - wzór umowy zadanie nr 1 (PDF, 541.3 KiB)
 • załącznik nr 4b - wzór umowy zadanie nr 2 (PDF, 608.7 KiB)
 • załącznik nr 5 -informacja na temat podwykonawców (DOCX, 18.7 KiB)
 • załącznik nr 6 - informacja na temat przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wykaz terenów do bronowania, przesiewania plaż (DOCX, 644.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach (PDF, 250.6 KiB)
Lp 147
Data ogłoszenia
2016-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-15 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Polna w miejscowości Stegna wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do ww dokumentacji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 281 KiB)
 • Załączniki (DOC, 81.5 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 226.9 KiB)
Lp 148
Data ogłoszenia
2016-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-18 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa łącznika ul. Lipowej w miejscowości Stegna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Projekt budowlany (PDF, 3.9 MiB)
 • Łącznik Lipowa SIWZ (PDF, 544.3 KiB)
 • Załącznik Nr 4 do SIWZ (DOC, 27 KiB)
 • Załącznik Nr 5 do SIWZ (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ (DOC, 25.5 KiB)
 • Załącznik Nr 7 do SIWZ (DOC, 30 KiB)
 • Załącznik Nr 8 Projekt umowy (PDF, 412.3 KiB)
 • Załącznik Nr 9 do SIWZ (DOC, 29 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (DOC, 31.5 KiB)
 • Załącznik Nr 11 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 12 do SIWZ (DOC, 27 KiB)
 • Branża drogowa - Dokumentacja geotechniczna - ul. Lipowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Branża drogowa - Czasowa organizacja ruchu - Lipowa (PDF, 2.2 MiB)
 • Branża drogowa - Docelowa organizacja ruchu - Lipowa (PDF, 2.2 MiB)
 • Branża drogowa - Projekt wykonawczy - ul. Lipowa (PDF, 23.5 MiB)
 • Branża drogowa - Przedmiar robót - ul. Lipowa (PDF, 139.7 KiB)
 • Branża drogowa - STWiOR- ul. Lipowa (PDF, 609.5 KiB)
 • Branża elektroenergetyka - Projekt wykonawczy oświetlenie uliczne - ul. Lipowa (PDF, 4.5 MiB)
 • Branża elektroenergetyka - Przedmiar robót - ul. Lipowa (PDF, 1.8 MiB)
 • Branża elektroenergetyka - STWiOR - ul. Lipowa (PDF, 5.1 MiB)
 • Branża sanitarna - Projekt wykonawczy - ul. Lipowa (PDF, 2.4 MiB)
 • Branża sanitarna - Przedmiar robót - ul. Lipowa (PDF, 82.5 KiB)
 • Branża sanitarna - STWiOR - ul. Lipowa (PDF, 342.7 KiB)
 • Branża teletechnika - Projekt wykonawczy - ul. Lipowa (PDF, 3.8 MiB)
 • Branża teletechnika - Przedmiar robót - ul. Lipowa (PDF, 585.4 KiB)
 • Branża teletechnika - STWiOR - ul. Lipowa (PDF, 694.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach (PDF, 248.7 KiB)
Lp 149
Data ogłoszenia
2016-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2016-04-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku na terenie plaży Gminy Stegna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 585.9 KiB)
 • załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 pzp (DOCX, 19.2 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pzp (DOCX, 18.7 KiB)
 • załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (DOCX, 25.2 KiB)
 • załącznik nr 4a - wzór umowy zadanie nr 1 (PDF, 549.6 KiB)
 • załącznik nr 4b - wzór umowy zadanie nr 2 (PDF, 541.9 KiB)
 • załącznik nr 4c - wzór umowy zadanie nr 3 (PDF, 608.2 KiB)
 • załącznik nr 5 -informacja na temat podwykonawców (DOCX, 18.7 KiB)
 • załącznik nr 6 - informacja na temat przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 7a - rozmieszczenie koszy w sezonie letnim (DOCX, 661 KiB)
 • Załącznik nr 7b - rozmieszczenie koszy poza sezonem letnim (DOCX, 661.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 - wykaz terenów do sprzątania, bronowania, przesiewania plaż (DOCX, 644.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 2 MiB)
 • odpowiedzi (PDF, 256.2 KiB)
 • Wyniki (PDF, 336.6 KiB)
Lp 150
Data ogłoszenia
2016-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2016-02-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku na terenach Gminy Stegna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 211.5 KiB)
 • załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 pzp (DOCX, 19.9 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pzp (DOCX, 19.2 KiB)
 • załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (DOCX, 25.3 KiB)
 • umowa (PDF, 147.9 KiB)
 • załącznik nr 5 -informacja na temat podwykonawców (DOCX, 21 KiB)
 • załącznik nr 6 - informacja na temat przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 20.9 KiB)
 • załącznik nr 7 - częstotliwość sprzątania ulic i chodników (DOCX, 28.8 KiB)
 • załącznik nr 8 - harmonogram wywozu odpadów z koszy (DOCX, 25.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wynikach (PDF, 285.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji