ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2019-02-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-02-20 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki - etap I
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 571.1 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 1 zakres robót do nadzorowania (DOCX, 49 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 2 przesłanki wykluczenia (DOCX, 49.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 3 spełnianie warunków udziału (DOCX, 48.2 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 4 grupa kapitałowa (DOCX, 48.9 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 5 wykaz usług (DOCX, 47.7 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 6 wykaz osób (DOCX, 47.5 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 7 formularz oferty (DOCX, 51.8 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 8 projekt umowy (PDF, 345.6 KiB)
 • ZAŁĄCZNIK nr 9 oświadczenie (DOCX, 47.5 KiB)
 • Sprostowanie ZAŁĄCZNIK nr 4 grupa kapitałowa (DOCX, 49 KiB)
 • Sprostowanie ZAŁĄCZNIK nr 5 wykaz usług (DOCX, 47.8 KiB)
 • Sprostowanie ZAŁĄCZNIK nr 6 wykaz osób (DOCX, 47.4 KiB)
 • Sprostowanie ZAŁĄCZNIK nr 7 formularz oferty (DOCX, 52 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 143.1 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2018-12-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-19 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu osób niepełnosprawnych do miejscowości Jeziernik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 804.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 4 wykaz usług (DOCX, 25.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 wykaz pojazdów (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 projekt umowy (PDF, 296.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ (PDF, 649.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 139.6 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 138.1 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2018-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-14 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Stegna w roku szkolnym 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 746.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 4 wykaz usług (DOCX, 25.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 wykaz taboru (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 projekt umowy (PDF, 322.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 812.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 32 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 133.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 115.1 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2018-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-12 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Stegna 2019-2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 688.5 KiB)
 • załącznik nr 1 - Oświadczenie Wykonawcy Warunki udziału (DOCX, 24.1 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wykluczenia (DOCX, 26.1 KiB)
 • załącznik nr 3 - Formularz ofertowy (DOCX, 30.7 KiB)
 • załącznik nr 4A- wzór umowy zadanie nr 1 (PDF, 760.7 KiB)
 • załącznik nr 4B - wzór umowy zadanie nr 2 (PDF, 731.4 KiB)
 • załącznik nr 5 -informacja na temat podwykonawców (DOCX, 25.4 KiB)
 • załącznik nr 6 - informacja na temat przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 23 KiB)
 • załącznik nr 7 - częstotliwość sprzątania ulic i chodników (DOCX, 27.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - harmonogram wywozu odpadów z koszy (DOCX, 22.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - wykaz sprzętu Wykonawcy (DOCX, 22.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 298 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 144 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 136.6 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2018-12-03
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-10 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejscowości Jeziernik.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 789.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty (DOC, 39 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 4 wykaz usług (DOCX, 25.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 wykaz pojazdów (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 projekt umowy (PDF, 296 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 32 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 138.9 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 117.3 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2018-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-11 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 820.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 249 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 245 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 249 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 243.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 245.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 243.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 430.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOCX, 195.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 (DOCX, 187.2 KiB)
 • Drewnica_audyt_efektywnosci_energetycznej (PDF, 2.6 MiB)
 • Drewnica_audyt_energetyczny (PDF, 3.7 MiB)
 • Drewnica_PFU (PDF, 479.1 KiB)
 • Drewnica_przedmiar_robot (PDF, 31.7 KiB)
 • Rybina_audyt_efektywnosci_energetycznej (PDF, 919.2 KiB)
 • Rybina_audyt_energetyczny (PDF, 4.6 MiB)
 • Rybina_PFU (PDF, 246 KiB)
 • Rybina_przedmiar (PDF, 19.6 KiB)
 • Stegna_audyt_efektywnosci_energetycznej (PDF, 3.1 MiB)
 • Stegna_audyt_energetyczny (PDF, 2.9 MiB)
 • Stegna_PFU (PDF, 323.1 KiB)
 • Stegna_przedmiar (PDF, 26 KiB)
 • Inwentaryzacja Ośr Drewnica (PDF, 4 MiB)
 • Inwentaryzacja Rybina (PDF, 559 KiB)
 • Inwentaryzacja Ośr Stegna (PDF, 288.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 688.2 KiB)
 • Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą (PDF, 283 KiB)
 • Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą (DOCX, 190.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 405.8 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-06 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przystosowanie pomieszczenia pod archiwum w budynku biurowym położonym w Stegnie przy ul. Gdańskiej 2.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (DOC, 43.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 727.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 28.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 27.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 31 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 16.3 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 77.1 KiB)
 • OPIS DO PROJEKTU (PDF, 177.6 KiB)
 • RYS A - 1 (PDF, 248.5 KiB)
 • STWIORB (PDF, 273.9 KiB)
 • SUGG OPIS (PDF, 131.2 KiB)
 • SUGG Załącznik_1_STWIOR (PDF, 117.3 KiB)
 • SUGG Załącznik_2_Obliczenia_SG1 (PDF, 50.6 KiB)
 • SUGG Załącznik_2_Obliczenia_SG2 (PDF, 51.2 KiB)
 • SUGG Załącznik_2_Obliczenia_SG3 (PDF, 51.5 KiB)
 • SUGG Załącznik_3_Rysunek_UG01E01 (PDF, 439.3 KiB)
 • SUGG Załącznik_3_Rysunek_UG01H01 (PDF, 448.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 127.5 KiB)
 • Zmieniony Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 751 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 287.2 KiB)
 • Informacja o wynikach postępowania (PDF, 152.6 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych do miejscowości Nowy Dwór Gd i Jeziernik.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 813.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 4 wykaz usług (DOCX, 25.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 wykaz pojazdów (DOC, 34.5 KiB)
 • Załącznik nr 6a projekt umowy (PDF, 366.3 KiB)
 • Załącznik nr 6b projekt umowy (PDF, 296 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 32 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 165.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 115.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 299.6 KiB)
Lp 69
Data ogłoszenia
2018-11-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-29 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do jednostek oświatowych na terenie Gminy Stegna w roku szkolnym 2019
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 742.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty (DOC, 35.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 do SIWZ (DOC, 30.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (DOC, 34 KiB)
 • Załącznik nr 4 wykaz usług (DOCX, 25.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 wykaz taboru (DOC, 37 KiB)
 • Załącznik nr 6 projekt umowy (PDF, 322.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 812.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOC, 32 KiB)
 • Informacja z otwarcia (PDF, 133.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 204.4 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2018-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-23 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla projektu „Kompleksowa modernizacja budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 819.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOC, 245.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 (DOC, 245 KiB)
 • Załącznik nr 3 (DOC, 249 KiB)
 • Załącznik nr 4 (DOC, 243.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 (DOC, 245.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOC, 243.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 (PDF, 430.6 KiB)
 • Załącznik nr 10 (DOCX, 195.2 KiB)
 • Załącznik nr 11 (DOCX, 187.2 KiB)
 • Stegna PFU (PDF, 323.1 KiB)
 • Stegna przedmiar (PDF, 26 KiB)
 • Stegna audyt efektywności energetycznej (PDF, 3.1 MiB)
 • Stegna audyt energetyczny (PDF, 2.9 MiB)
 • Drewnica PFU (PDF, 479.1 KiB)
 • Drewnica przedmiar robót (PDF, 31.7 KiB)
 • Drewnica audyt efektywności energetycznej (PDF, 2.6 MiB)
 • Drewnica audyt energetyczny (PDF, 3.7 MiB)
 • Rybina PFU (PDF, 246 KiB)
 • Rybina przedmiar (PDF, 19.6 KiB)
 • Rybina audyt efektywnośći energetycznej (PDF, 919.2 KiB)
 • Rybina audyt energetyczny (PDF, 4.6 MiB)
 • Sprostowanie (PDF, 243.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 26.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 676.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 294.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji