Gmina Stegna - wersja archiwalna
 
Wyszukaj w serwisie
 
 
 
 

 
Strona główna

 

Gmina Stegna - wersja archiwalna

Menu podmiotoweUchwały


Informację udostępniono: 12.12.2007 09:46
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2012 12:46


W polu data od i data do istnieje możliwość wyszukania uchwał po podaniu pełnej daty

w formacie RRRR.MM.DD w obu rubrykach.

 

W celu wyszukania uchwał Rady Gminy w polu Nr uchwały wpisujemy w formacie:

- Nr posiedzenia / Nr uchwały / pełny rok (np. XXXII/316/2009)

lub gdy brak wyników

- Nr posiedzenia / Nr uchwały / ostatnie 2 cyfry roku (np. XXX/405/10)

 

W polu Nr posiedzenia wpisujemy w formacie:

- Nr posiedzenia (np. XXXII)

 

Pliki w formacie *.lapx są kopiami uchwał przeznaczonymi do edycji w edytorze uchwał Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 Wprowadził(a):
Marcin Zarębski

Zatwierdził(a):
Arkadiusz BednarekZnajdź w uchwałach
 Data od (yyyy.mm.dd):     
 Data do (yyyy.mm.dd):     
 Nr uchwały:
 Nr posiedzenia:
 Szukana fraza:
 

 
XLV/461/2014 - 2014.10.23
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 
XLV/460/2014 - 2014.10.23
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stegna z dnia 15 maja 2014 r. Nr XLII/422/2014 w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 
XLV/459/2014 - 2014.10.23
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/370/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2014-2025
 
XLV/458/2014 - 2014.10.23
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2014
 
XLIV/457/2014 - 2014.09.18
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

 6 | 7 | 8 | 9 | 10  Liczba odsłon: 19888