ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej