ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 15

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 6154
Deklaracja dostępności 525
Aktualności 86362
Obwieszczenia 201792
Zarządzenia Wójta 550331
2021 5
2020 35370
2019 43875
2018 44040
2017 45587
2015 37903
2016 37303
Rada Gminy 22045
Skład Rady 3217
2014 - 2018 5887
2018 - 2023 2984
Przewodniczący Rady 6106
Dyżur 1278
Sesje Rady 2018 - 2023 2197
Zawiadomienia 7429
2020 rok 6169
2019 rok 3339
2018 rok 1395
Protokoły 6879
Imienne wykazy głosowań Radnych 9075
Transmisje obrad Rady Gminy 1636
Sesje Rady 2014 - 2018 2961
Zawiadomienia 54334
Protokoły 49821
Komisje Rady 2018 - 2023 920
Wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy 409
Komisja Rewizyjna 394
Skład osobowy 1157
Posiedzenia 372
2020 1244
2019 3171
2018 1084
Komisja skarg, wniosków i petycji 403
Skład osobowy 1264
Posiedzenia 362
2020 1405
2019 4206
2018 2161
Stanowiska Komisji skarg, wniosków i petycji 675
Komisja ds. Budżetu 414
Skład osobowy 1218
Posiedzenia 386
2020 1743
2019 4406
2018 1806
Komisja ds. Społecznych 406
Skład osobowy 1141
Posiedzenia 427
2020 1440
2019 6691
2018 1679
Komisje Rady 2014 - 2018 1629
Wspólne posiedzenia 983
Kadencja 2014 - 2018 3167
Zawiadomienia 6525
Protokoły 4284
Komisja rewizyjna 1076
Skład osobowy 3203
Posiedzenia 4739
2015 16633
2016 625
2017 7011
2018 4319
Plany pracy 7177
Protokoły z kontroli 610
2015 10379
2016 10734
2017 7267
2018 1430
Komisja ds. Społecznych 1061
Skład osobowy 3141
Posiedzenia 3240
2015 26897
2016 11671
2017 11250
2018 6906
Plany pracy 5004
Komisja ds. Budżetu 1063
Skład osobowy 3128
Posiedzenia 2814
2015 14745
2016 6886
2017 8868
2018 3661
Plany pracy 5911
Interpelacje, zapytania Radnych oraz treść udzielonych odpowiedzi 1975
ROK 2020 1094
ROK 2019 1468
ROK 2018 4309
ROK 2017 9860
ROK 2016 23866
ROK 2015 31224
Wykaz włodarzy Gminy Stegna 5694
Urząd 11442
Regulamin Organizacyjny Urzędu 5111
Skład Władz Gminy 5806
Dane Teleadresowe 9817
Referaty i telefony 90010
Jednostki pomocnicze - Sołectwa 55226
Sołtysi 2019-2024 474
Zebrania wiejskie 2020 rok 6064
Zebrania wiejskie 2019 rok 25332
Zebrania wiejskie 2015-2018 94064
Jednostki organizacyjne 2742
Szkoły 50040
GOK 4273
konkursy 5053
GOPS 4184
konkursy 3487
Ogłoszenia 310596
Platforma zakupowa 0
Zamówienia publiczne 212154
Aktualne 188276
W toku 142911
Wyniki 153355
Archiwalne 146822
Wyniki innych postępowań 136341
Zamówienia do 30 000 Euro 133686
Plan postępowań o udzielenie zamówień 8413
Ogłoszenia o pracy 130878
Aktualne 61712
W toku 84747
Wyniki 195363
Wymagane Dokumenty i Oświadczenia 2619
Kontrola zarządcza 1879
Oświadczenia Wójta o stanie kontroli zarządczej 5730
Oświadczenie kierowników jednostek o stanie kontroli zarządczej 2384
Procedury kontroli zarządzcej 2847
Protokoły kontrolne 19613
Budżet i majątek 13488
2015 33993
2016 22809
2017 31531
2018 16424
Łączne sprawozdania finansowe 6607
2019 8741
Łączne sprawozdania finansowe 2434
2020 4642
Akty prawne 456653
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY STEGNA 24992
KADENCJA 2006-2010 643
2006 483
2007 505
2008 447
2009 439
2010 32204
KADENCJA 2010-2014 894
2010 17051
2011 94485
2012 89437
2013 89876
2014 73748
Informacje Publiczne 12572
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 7710
Rejestr Informacji o Środowisku 9338
Rejestr intytucji kultury 3608
Petycje 41359
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015r. 2540
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r 2269
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017r. 1127
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. 740
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. 293
Oświadczenia majątkowe 277799
Statut Gminy Stegna 6094
Formularze Sądowe 4076
Gospodarka odpadami komunalnymi 3640
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 7979
Prawo Miejscowe 34584
2018 11176
2017 27298
2016 24079
2015 22996
2014 14763
2013 19597
2012 15779
2011 19537
2010 5139
Wybory do Parlamentu Europejskiego 813
2019 11405
Wybory Samorządowe 1887
2018 27526
Wybory parlamentarne Sejm, Senat 2254
2019 5302
2015 21997
Wybory Prezydenckie 3711
2015 5616
2020 5252
Referendum ogólnokrajowe 3323
2015 11680
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stegna 521
2019 8598
Interpretacja 6652
Informacja dla osób niesłyszących 4385
Archiwum BIP 7530
Strategie, programy 7118
STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY STEGNA NA LATA 2007-2020 3
Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" sp. z o.o. 4620

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1185166
Redakcja biuletynu 3173
Mapa serwisu 2616
Statystyki 2592
Kanały RSS 2359
Kontakt 59752
« powrót do poprzedniej strony