ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 15

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 7598
Deklaracja dostępności 1288
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 215
Aktualności 102304
Obwieszczenia 252796
Zarządzenia Wójta 579514
2021 6530
2020 70155
2019 76811
2018 74655
2017 76222
2016 62915
2015 65113
Rada Gminy 23405
Skład Rady 3360
2014 - 2018 6286
2018 - 2023 3490
Przewodniczący Rady 6972
Dyżur 1362
Sesje Rady 2018 - 2023 2478
Zawiadomienia 8276
2021 rok 842
2020 rok 9406
2019 rok 5350
2018 rok 2166
Protokoły 11011
Imienne wykazy głosowań Radnych 13364
Transmisje obrad Rady Gminy 2073
Sesje Rady 2014 - 2018 3069
Zawiadomienia 63044
Protokoły 57757
Komisje Rady 2018 - 2023 1040
Wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy 481
Komisja Rewizyjna 477
Skład osobowy 1428
Posiedzenia 456
2021 196
2020 2287
2019 4664
2018 1368
Komisja skarg, wniosków i petycji 510
Skład osobowy 1594
Posiedzenia 440
2021 114
2020 2422
2019 6264
2018 2746
Stanowiska Komisji skarg, wniosków i petycji 2263
Komisja ds. Budżetu 496
Skład osobowy 1500
Posiedzenia 489
2021 221
2020 3264
2018 2277
2019 6031
Komisja ds. Społecznych 491
Skład osobowy 1379
Posiedzenia 506
2021 70
2020 2536
2019 9096
2018 2129
Komisje Rady 2014 - 2018 1722
Wspólne posiedzenia 1060
Kadencja 2014 - 2018 3466
Zawiadomienia 7352
Protokoły 4754
Komisja rewizyjna 1160
Skład osobowy 3557
Posiedzenia 4815
2015 19422
2016 700
2017 8162
2018 5355
Plany pracy 7965
Protokoły z kontroli 683
2015 11865
2016 12337
2017 8434
2018 1753
Komisja ds. Społecznych 1132
Skład osobowy 3474
Posiedzenia 3311
2015 31067
2016 13329
2017 13087
2018 8574
Plany pracy 5580
Komisja ds. Budżetu 1130
Skład osobowy 3463
Posiedzenia 2888
2015 16911
2016 7989
2017 10505
2018 4578
Plany pracy 6801
Interpelacje, zapytania Radnych oraz treść udzielonych odpowiedzi 2124
ROK 2021 66
ROK 2020 1869
ROK 2018 5263
ROK 2019 1983
ROK 2017 11348
ROK 2016 27164
ROK 2015 35148
Wykaz włodarzy Gminy Stegna 6381
Urząd 12113
Regulamin Organizacyjny Urzędu 5754
Skład Władz Gminy 6370
Dane Teleadresowe 10755
Referaty i telefony 97933
Jednostki pomocnicze - Sołectwa 61435
Sołtysi 2019-2024 1070
Zebrania wiejskie 2021 rok 699
Zebrania wiejskie 2020 rok 12127
Zebrania wiejskie 2019 rok 34796
Zebrania wiejskie 2015-2018 110536
Jednostki organizacyjne 3042
Szkoły 51845
GOK 4886
konkursy 5762
GOPS 4694
konkursy 3972
Ogłoszenia 366895
Platforma zakupowa 0
Zamówienia publiczne 259906
Aktualne 226839
W toku 178771
Wyniki 189383
Archiwalne 187911
Wyniki innych postępowań 169635
Zamówienia do 30 000 Euro 150300
Plan postępowań o udzielenie zamówień 10569
Ogłoszenia o pracy 159599
Aktualne 76068
W toku 102964
Wyniki 238249
Wymagane Dokumenty i Oświadczenia 3153
Kontrola zarządcza 2058
Oświadczenia Wójta o stanie kontroli zarządczej 7053
Oświadczenie kierowników jednostek o stanie kontroli zarządczej 2884
Procedury kontroli zarządzcej 3295
Protokoły kontrolne 22930
Budżet i majątek 14966
2015 39014
2016 26047
2017 36912
2018 20209
Łączne sprawozdania finansowe 8694
2019 12650
Łączne sprawozdania finansowe 4437
2020 9806
Łączne sprawozdania finansowe 482
2021 183
Akty prawne 554979
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY STEGNA 28602
KADENCJA 2006-2010 731
2006 549
2007 573
2008 519
2009 494
2010 38477
KADENCJA 2010-2014 1001
2010 20243
2011 111645
2012 105235
2013 105529
2014 87165
Informacje Publiczne 13875
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 9055
Strategie, programy, raporty 8696
Rejestr Informacji o Środowisku 10311
Rejestr intytucji kultury 3990
Petycje 49514
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015r. 2932
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r 2638
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017r. 1402
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. 987
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. 531
Oświadczenia majątkowe 322449
Statut Gminy Stegna 6617
Formularze Sądowe 4493
Gospodarka odpadami komunalnymi 3916
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 9670
Prawo Miejscowe 36861
2018 13858
2017 31886
2016 27963
2015 26899
2014 17771
2013 24951
2012 20121
2011 25165
2010 6545
Wybory do Parlamentu Europejskiego 942
2019 15172
Wybory Samorządowe 2057
2018 33466
Wybory parlamentarne Sejm, Senat 2371
2019 7387
2015 24757
Wybory Prezydenckie 3834
2015 6470
2020 8675
Referendum ogólnokrajowe 3443
2015 12998
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stegna 647
2019 12018
Interpretacja 7652
Informacja dla osób niesłyszących 4783
Archiwum BIP 8288
Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" sp. z o.o. 5217

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1362814
Redakcja biuletynu 3417
Mapa serwisu 2810
Statystyki 2779
Kanały RSS 2516
Kontakt 68478
« powrót do poprzedniej strony