ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 15

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 10568
Deklaracja dostępności 2616
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 704
Aktualności 132224
Obwieszczenia 353574
Zarządzenia Wójta 649954
2022 7922
2021 45521
2020 133119
2019 134332
2018 131060
2017 135428
2015 110889
2016 108200
Rada Gminy 26312
Skład Rady 3710
2014 - 2018 7076
2018 - 2023 4576
Przewodniczący Rady 8523
Dyżur 1610
Sesje Rady 2018 - 2023 3036
Zawiadomienia 10339
2022 rok 1620
2021 rok 5228
2020 rok 14837
2019 rok 8980
2018 rok 3600
Protokoły 22393
Imienne wykazy głosowań Radnych 22936
Transmisje obrad Rady Gminy 2845
Sesje Rady 2014 - 2018 3340
Zawiadomienia 77953
Protokoły 71548
Komisje Rady 2018 - 2023 1323
Wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy 673
Komisja Rewizyjna 647
Skład osobowy 1929
Posiedzenia 614
2022 308
2021 1998
2020 4174
2019 7236
2018 1903
Komisja skarg, wniosków i petycji 704
Skład osobowy 2168
Posiedzenia 608
2022 316
2021 591
2020 4294
2019 9729
2018 3762
Stanowiska Komisji skarg, wniosków i petycji 5973
Komisja ds. Budżetu 676
Skład osobowy 2028
Posiedzenia 653
2022 417
2021 1734
2020 5920
2018 3056
2019 8919
Komisja ds. Społecznych 687
Skład osobowy 1858
Posiedzenia 665
2022 803
2021 984
2020 4400
2019 13599
2018 2901
Komisje Rady 2014 - 2018 1942
Wspólne posiedzenia 1221
Kadencja 2014 - 2018 4061
Zawiadomienia 8923
Protokoły 5656
Komisja rewizyjna 1335
Skład osobowy 4157
Posiedzenia 4980
2015 24531
2016 846
2017 10230
2018 7279
Plany pracy 9537
Protokoły z kontroli 850
2015 14704
2016 15259
2017 10658
2018 2360
Komisja ds. Społecznych 1298
Skład osobowy 4018
Posiedzenia 3460
2015 39016
2016 16551
2017 16640
2018 11492
Plany pracy 6696
Komisja ds. Budżetu 1280
Skład osobowy 4031
Posiedzenia 3030
2015 21353
2016 10181
2017 13639
2018 6190
Plany pracy 8412
Interpelacje, zapytania Radnych oraz treść udzielonych odpowiedzi 2440
ROK 2022 303
ROK 2021 800
ROK 2020 3146
ROK 2018 7178
ROK 2019 2982
ROK 2017 14116
ROK 2015 42865
ROK 2016 33498
Transmisje obrad 470
Wykaz włodarzy Gminy Stegna 7749
Urząd 13506
Regulamin Organizacyjny Urzędu 6839
Skład Władz Gminy 7598
Dane Teleadresowe 12460
Referaty i telefony 113519
Jednostki pomocnicze - Sołectwa 74796
Sołtysi 2019-2024 2560
Zebrania wiejskie 2022 rok 209
Zebrania wiejskie 2021 rok 8234
Zebrania wiejskie 2020 rok 23850
Zebrania wiejskie 2019 rok 51836
Zebrania wiejskie 2015-2018 145504
Jednostki organizacyjne 3668
Szkoły 56237
GOK 6362
konkursy 7064
GOPS 5717
konkursy 4938
Ochotnicza Straż Pożarna 73
OSP Stegna 34
OSP Drewnica 33
OSP Jantar 35
OSP Mikoszewo 34
OSP Tujsk 131
OSP Stegienka 190
OSP Broniewo 30
OSP Chełmek Osada 29
Ogłoszenia 474360
Platforma zakupowa 0
Zamówienia publiczne 335750
Aktualne 294892
W toku 244369
Wyniki 253700
Archiwalne 254505
Wyniki innych postępowań 233359
Zamówienia do 30 000 Euro 180157
Plan postępowań o udzielenie zamówień 14828
Ogłoszenia o pracy 225543
Aktualne 111132
W toku 145846
Wyniki 332730
Wymagane Dokumenty i Oświadczenia 4496
Kontrola zarządcza 2477
Oświadczenia Wójta o stanie kontroli zarządczej 9243
Oświadczenie kierowników jednostek o stanie kontroli zarządczej 3729
Procedury kontroli zarządzcej 4108
Protokoły kontrolne 29361
Budżet i majątek 17521
2015 49064
2016 32160
2017 47346
2018 26815
Łączne sprawozdania finansowe 12519
2019 19355
Łączne sprawozdania finansowe 7922
2020 18921
Sprawozdania finansowe 3055
2021 4008
Sprawozdania finansowe 486
2022 878
Akty prawne 778558
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY STEGNA 35495
KADENCJA 2006-2010 914
2006 687
2007 713
2008 657
2009 618
2010 49964
KADENCJA 2010-2014 1199
2010 25599
2011 143402
2012 134946
2013 133346
2014 110726
Informacje Publiczne 16293
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 11673
Strategie, programy, raporty 12055
Rejestr Informacji o Środowisku 12297
Rejestr intytucji kultury 5005
Petycje 64928
Złożone od 2022 r. 238
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015r. 3611
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r 3279
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017r. 1858
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. 1416
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. 965
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. 376
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 r. 22
Oświadczenia majątkowe 422918
Statut Gminy Stegna 7834
Formularze Sądowe 5355
Gospodarka odpadami komunalnymi 4510
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 12884
Planowanie Przestrzenne 203
Studium 317
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 127
Dane przestrzenne 255
Prawo Miejscowe 41011
2018 18875
2017 40385
2016 34969
2015 34099
2014 22695
2013 34637
2012 27624
2011 34744
2010 8820
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1259
2019 21542
Wybory Samorządowe 2424
2018 45404
Wybory parlamentarne Sejm, Senat 2688
2019 10868
2015 30131
Wybory Prezydenckie 4137
2015 7894
2020 14537
Referendum ogólnokrajowe 3746
2015 15582
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stegna 953
2019 17788
Interpretacja 9658
Informacja dla osób niesłyszących 5539
Archiwum BIP 9676
Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" sp. z o.o. 6477

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1853640
Redakcja biuletynu 3964
Mapa serwisu 3415
Statystyki 3270
Kanały RSS 2933
Kontakt 85639
« powrót do poprzedniej strony