ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 15

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 8440
Deklaracja dostępności 1602
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego 363
Aktualności 109918
Obwieszczenia 280159
Zarządzenia Wójta 597762
2021 14400
2020 88008
2019 93049
2018 90251
2017 93095
2016 75482
2015 77709
Rada Gminy 23965
Skład Rady 3456
2014 - 2018 6505
2018 - 2023 3757
Przewodniczący Rady 7441
Dyżur 1437
Sesje Rady 2018 - 2023 2601
Zawiadomienia 8850
2021 rok 1772
2020 rok 11090
2019 rok 6437
2018 rok 2594
Protokoły 13945
Imienne wykazy głosowań Radnych 15756
Transmisje obrad Rady Gminy 2244
Sesje Rady 2014 - 2018 3142
Zawiadomienia 67137
Protokoły 61478
Komisje Rady 2018 - 2023 1101
Wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy 522
Komisja Rewizyjna 523
Skład osobowy 1559
Posiedzenia 492
2021 462
2020 2862
2019 5418
2018 1513
Komisja skarg, wniosków i petycji 552
Skład osobowy 1738
Posiedzenia 477
2021 229
2020 2898
2019 7317
2018 3031
Stanowiska Komisji skarg, wniosków i petycji 3279
Komisja ds. Budżetu 541
Skład osobowy 1657
Posiedzenia 530
2021 465
2020 3968
2018 2488
2019 6867
Komisja ds. Społecznych 541
Skład osobowy 1494
Posiedzenia 542
2021 111
2020 3024
2019 10440
2018 2334
Komisje Rady 2014 - 2018 1780
Wspólne posiedzenia 1107
Kadencja 2014 - 2018 3616
Zawiadomienia 7792
Protokoły 5001
Komisja rewizyjna 1212
Skład osobowy 3698
Posiedzenia 4856
2015 20755
2016 738
2017 8724
2018 5901
Plany pracy 8406
Protokoły z kontroli 724
2015 12631
2016 13125
2017 9038
2018 1931
Komisja ds. Społecznych 1174
Skład osobowy 3617
Posiedzenia 3344
2015 33173
2016 14168
2017 14025
2018 9331
Plany pracy 5865
Komisja ds. Budżetu 1167
Skład osobowy 3622
Posiedzenia 2923
2015 18048
2016 8539
2017 11317
2018 5062
Plany pracy 7255
Interpelacje, zapytania Radnych oraz treść udzielonych odpowiedzi 2206
ROK 2021 189
ROK 2020 2200
ROK 2018 5772
ROK 2019 2270
ROK 2017 12061
ROK 2016 28836
ROK 2015 37173
Transmisje obrad 22
Wykaz włodarzy Gminy Stegna 6723
Urząd 12469
Regulamin Organizacyjny Urzędu 6057
Skład Władz Gminy 6736
Dane Teleadresowe 11192
Referaty i telefony 102030
Jednostki pomocnicze - Sołectwa 64944
Sołtysi 2019-2024 1481
Zebrania wiejskie 2021 rok 1689
Zebrania wiejskie 2020 rok 15824
Zebrania wiejskie 2019 rok 39788
Zebrania wiejskie 2015-2018 120352
Jednostki organizacyjne 3211
Szkoły 53057
GOK 5283
konkursy 6122
GOPS 4992
konkursy 4233
Ogłoszenia 398591
Platforma zakupowa 0
Zamówienia publiczne 282380
Aktualne 246715
W toku 197734
Wyniki 207776
Archiwalne 206905
Wyniki innych postępowań 187690
Zamówienia do 30 000 Euro 161695
Plan postępowań o udzielenie zamówień 11663
Ogłoszenia o pracy 177155
Aktualne 87123
W toku 114163
Wyniki 264342
Wymagane Dokumenty i Oświadczenia 3412
Kontrola zarządcza 2163
Oświadczenia Wójta o stanie kontroli zarządczej 7650
Oświadczenie kierowników jednostek o stanie kontroli zarządczej 3109
Procedury kontroli zarządzcej 3525
Protokoły kontrolne 24645
Budżet i majątek 15649
2015 41958
2016 27814
2017 39868
2018 22053
Łączne sprawozdania finansowe 9764
2019 14741
Łączne sprawozdania finansowe 5545
2020 12635
Łączne sprawozdania finansowe 1086
2021 773
Akty prawne 615215
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY STEGNA 30449
KADENCJA 2006-2010 770
2006 581
2007 604
2008 555
2009 524
2010 41690
KADENCJA 2010-2014 1049
2010 21720
2011 120606
2012 113485
2013 113430
2014 93971
Informacje Publiczne 14512
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 9747
Strategie, programy, raporty 9527
Rejestr Informacji o Środowisku 10886
Rejestr intytucji kultury 4236
Petycje 54025
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015r. 3114
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r 2796
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017r. 1534
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. 1103
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. 655
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020 r. 100
Oświadczenia majątkowe 350760
Statut Gminy Stegna 6934
Formularze Sądowe 4736
Gospodarka odpadami komunalnymi 4054
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 10603
Prawo Miejscowe 38115
2018 15439
2017 34281
2016 30012
2015 28970
2014 19382
2013 27768
2012 22218
2011 27815
2010 7186
Wybory do Parlamentu Europejskiego 1027
2019 16993
Wybory Samorządowe 2150
2018 37225
Wybory parlamentarne Sejm, Senat 2454
2019 8417
2015 26369
Wybory Prezydenckie 3917
2015 6871
2020 10355
Referendum ogólnokrajowe 3520
2015 13727
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stegna 726
2019 13757
Interpretacja 8193
Informacja dla osób niesłyszących 4976
Archiwum BIP 8690
Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" sp. z o.o. 5542

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1491942
Redakcja biuletynu 3550
Mapa serwisu 2906
Statystyki 2890
Kanały RSS 2603
Kontakt 73407
« powrót do poprzedniej strony