ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 15

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
RODO 6497
Deklaracja dostępności 736
Aktualności 90717
Obwieszczenia 214635
Zarządzenia Wójta 560616
2021 811
2020 46226
2019 54701
2018 53734
2017 55201
2015 46685
2016 45347
Rada Gminy 22588
Skład Rady 3267
2014 - 2018 5983
2018 - 2023 3139
Przewodniczący Rady 6394
Dyżur 1310
Sesje Rady 2018 - 2023 2320
Zawiadomienia 7718
2021 rok 211
2020 rok 7138
2019 rok 3902
2018 rok 1603
Protokoły 8040
Imienne wykazy głosowań Radnych 10350
Transmisje obrad Rady Gminy 1780
Sesje Rady 2014 - 2018 2995
Zawiadomienia 57237
Protokoły 52258
Komisje Rady 2018 - 2023 969
Wspólne posiedzenia Komisji Rady Gminy 431
Komisja Rewizyjna 419
Skład osobowy 1225
Posiedzenia 399
2021 41
2020 1519
2019 3619
2018 1165
Komisja skarg, wniosków i petycji 430
Skład osobowy 1336
Posiedzenia 394
2021 28
2020 1712
2019 4884
2018 2344
Stanowiska Komisji skarg, wniosków i petycji 1075
Komisja ds. Budżetu 435
Skład osobowy 1295
Posiedzenia 410
2021 34
2020 2250
2018 1937
2019 4857
Komisja ds. Społecznych 434
Skład osobowy 1205
Posiedzenia 453
2021 31
2020 1811
2019 7340
2018 1808
Komisje Rady 2014 - 2018 1657
Wspólne posiedzenia 1006
Kadencja 2014 - 2018 3257
Zawiadomienia 6735
Protokoły 4416
Komisja rewizyjna 1099
Skład osobowy 3287
Posiedzenia 4760
2015 17439
2016 647
2017 7319
2018 4570
Plany pracy 7381
Protokoły z kontroli 632
2015 10780
2016 11172
2017 7574
2018 1528
Komisja ds. Społecznych 1081
Skład osobowy 3228
Posiedzenia 3261
2015 28297
2016 12222
2017 11878
2018 7423
Plany pracy 5140
Komisja ds. Budżetu 1086
Skład osobowy 3218
Posiedzenia 2837
2015 15364
2016 7200
2017 9340
2018 3959
Plany pracy 6124
Interpelacje, zapytania Radnych oraz treść udzielonych odpowiedzi 2020
ROK 2020 1365
ROK 2019 1612
ROK 2018 4563
ROK 2017 10254
ROK 2016 24778
ROK 2015 32321
Wykaz włodarzy Gminy Stegna 5894
Urząd 11655
Regulamin Organizacyjny Urzędu 5288
Skład Władz Gminy 5967
Dane Teleadresowe 10116
Referaty i telefony 92524
Jednostki pomocnicze - Sołectwa 56923
Sołtysi 2019-2024 652
Zebrania wiejskie 2021 rok 51
Zebrania wiejskie 2020 rok 8120
Zebrania wiejskie 2019 rok 28379
Zebrania wiejskie 2015-2018 99111
Jednostki organizacyjne 2851
Szkoły 50590
GOK 4469
konkursy 5274
GOPS 4359
konkursy 3634
Ogłoszenia 326957
Platforma zakupowa 0
Zamówienia publiczne 228561
Aktualne 201200
W toku 154486
Wyniki 164587
Archiwalne 158718
Wyniki innych postępowań 147534
Zamówienia do 30 000 Euro 138680
Plan postępowań o udzielenie zamówień 9102
Ogłoszenia o pracy 140325
Aktualne 66664
W toku 91039
Wyniki 210437
Wymagane Dokumenty i Oświadczenia 2762
Kontrola zarządcza 1946
Oświadczenia Wójta o stanie kontroli zarządczej 6144
Oświadczenie kierowników jednostek o stanie kontroli zarządczej 2543
Procedury kontroli zarządzcej 2948
Protokoły kontrolne 20622
Budżet i majątek 13933
2015 35513
2016 23815
2017 33309
2018 17583
Łączne sprawozdania finansowe 7250
2019 9996
Łączne sprawozdania finansowe 3035
2020 6178
Akty prawne 487688
REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY STEGNA 26146
KADENCJA 2006-2010 670
2006 506
2007 526
2008 470
2009 458
2010 34073
KADENCJA 2010-2014 924
2010 18054
2011 99948
2012 94370
2013 94671
2014 77921
Informacje Publiczne 12988
Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej 8077
Strategie, programy, raporty 7576
Rejestr Informacji o Środowisku 9636
Rejestr intytucji kultury 3702
Petycje 43745
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015r. 2647
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r 2361
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017r. 1195
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r. 812
Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. 357
Oświadczenia majątkowe 293028
Statut Gminy Stegna 6259
Formularze Sądowe 4200
Gospodarka odpadami komunalnymi 3750
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 8484
Prawo Miejscowe 35293
2018 11915
2017 28690
2016 25201
2015 24173
2014 15621
2013 21161
2012 17053
2011 21316
2010 5553
Wybory do Parlamentu Europejskiego 857
2019 12251
Wybory Samorządowe 1936
2018 29169
Wybory parlamentarne Sejm, Senat 2292
2019 5876
2015 22758
Wybory Prezydenckie 3753
2015 5816
2020 6139
Referendum ogólnokrajowe 3363
2015 12048
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stegna 562
2019 9617
Interpretacja 6898
Informacja dla osób niesłyszących 4493
Archiwum BIP 7792
Przedsiębiorstwo Komunalne "Mierzeja" sp. z o.o. 4773

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1253797
Redakcja biuletynu 3259
Mapa serwisu 2687
Statystyki 2662
Kanały RSS 2409
Kontakt 62311
« powrót do poprzedniej strony